رکورد قبلیرکورد بعدی

" ش‍گ‍ف‍ت‍ی‌ه‍ای‌ پ‍س‌ از ف‍روپ‍اش‍ی‌ "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 464680
شماره مدرک : ‭م‌۸۴-۲۸۵۳۵
رده بندی کنگره : ‭DK۶۰۱/۲‬‭/ز۸‮ش‌‬۸ ۱۳۸۴‬
شابک : ‏‫۲۴۰۰۰ ری‍ال‌‬‬
: ‏‫۲۴۰۰۰ریال ‬‏‫: چاپ دوم‬‏‫: ‏‫‬‭9789645485137‬
: ‏‫۳۰۰۰۰ریال‬‬‏‫: چاپ سوم‬‬‏‫: ‏‫‬‭964-548-513-4‬
سرشناسه : زم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
عنوان و نام پديدآور : ش‍گ‍ف‍ت‍ی‌ه‍ای‌ پ‍س‌ از ف‍روپ‍اش‍ی‌ [کتاب] : س‍ف‍ر ب‍ه‌ م‍س‍ک‍و و آس‍ی‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌ (ت‍رک‍م‍ن‍س‍ت‍ان‌، ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌، ق‍زاق‍س‍ت‍ان‌ و ق‍رق‍ی‍زس‍ت‍ان‌) / م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ زم‍ان‍ی‌.
وضعيت نشر : ‏‫ق‍م‌ ‬‏‫: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)‬‏‫، ۱۳۸۴.‬‬
مشخصات ظاهری : ‮‭۲۳۲‬ ص‌.‬‏‫: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌ (رن‍گ‍ی‌).‬
فروست : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌‏‫؛ ۱۲۶۵‬‏‫. س‍ف‍رن‍ام‍ه‌‬‏‫؛ ۴‬‏‫. ت‍اری‍خ‌‬‏‫؛ ۲۱۵.‬
يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. لات‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌:...‬ ‭Mohammad Hasan Zamani. Shegeftihaye pas az forupashi‬‭‬
يادداشتهاي مربوط به ويراست : چاپ دوم: ۱۳۸۶.
: چاپ سوم: ۱۳۸۸.
نام شخص به منزله موضوع : زم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،‏‫ ۱۳۳۷ - ‏ .-- سفرها-- مسکو
: زم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،‏‫ ۱۳۳۷ - ‏ .-- سفرها-- آسیای مرکزی
موضوع : سفرنامه‌ها
شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی