خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 464862
شماره مدرک : ‭م‌۸۱-۴۷۰۹
رده بندی کنگره : ‭BP۱۱‬‭/‮ش‌‬۹۱۴‮م‌‬۶‬
شابک : ۲۴۰۰۰ری‍ال‌: ‎9643710181‬
سرشناسه : ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
عنوان و نام پديدآور : ال‍م‍ص‍ن‍ف‍ات‌ الارب‍ع‍ه‌: ۱) ک‍ش‍ف‌ال‍ری‍ب‍ه‌، ۲) م‍س‍ک‍ن‌ال‍ف‍واد، ۳) ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ال‍ع‍ل‍ی‍ه‌، ۴) ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌الای‍م‍ان‌ [کتاب]/ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌ال‍م‍ش‍ه‍ور ب‍ال‍ش‍ه‍ی‍دال‍ث‍ان‍ی‌؛ ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍رک‍زالاب‍ح‍اث‌ وال‍دراس‍ات‌الاس‍لام‍ی‍ه‌ ق‍س‍م‌ اح‍ی‍اءال‍ت‍راث‌الاس‍لام‍ی‌.
عنوانهاي دیگر : ک‍ش‍ف‌ال‍ری‍ب‍ه‌ ع‍ن‌ اح‍ک‍ام‌ال‍غ‍ی‍ب‍ه‌
: م‍س‍ک‍ن‌ال‍ف‍واد ع‍ن‍د ف‍ق‍دالاح‍ب‍ه‌ والاولاد
: ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ال‍ع‍ل‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ وظائ‍ف‌ال‍ص‍لاه‌،او، اس‍رارال‍ص‍لاه‌
: اس‍رارال‍ص‍لاه‌
: ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌الای‍م‍ان‌
وضعيت نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (م‍ک‍ت‍ب‌الاع‍لام‌الاس‍لام‍ی‌، ال‍ح‍وزه‌ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)‏‫، ۱۴۲۲ ق‌.‬‏‫= ۱۳۸۰.‬
مشخصات ظاهری : ‮‭۴۸۷‬ ص‌.‬:ن‍م‍ون‍ه‌.
فروست : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌؛ ۱۰۱۳. آث‍ار م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۱۶۳. س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ول‍ف‍ات‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛۱۱
يادداشت : ع‍رب‍ی‌
يادداشت : ‏‫پشت جلد لاتینی شده:‭Zeyn al-din'Ali al-Ameli, al sahid al-sani. Al-mosannafat al-arba'a[the four writings]
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۷۰] - ۴۸۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
مندرجات : ک‍ش‍ف‌ال‍ری‍ب‍ه‌ ع‍ن‌ اح‍ک‍ام‌ال‍غ‍ی‍ب‍ه‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ق‍ی‍ص‍ری‌ ص‌. ۱۹ - ۹۴ .-- م‍س‍ک‍ن‌ال‍ف‍واد ع‍ن‍د ف‍ق‍دالاح‍ب‍ه‌ والاولاد/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ب‍اس‌ ال‍م‍ح‍م‍دی‌ ص‌. ۹۵ - ۲۰۶ .-- ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ال‍ع‍ل‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ وظائ‍ف‌ال‍ص‍لاه‌، او، اس‍رارال‍ص‍لاه‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ب‍اس‌ ال‍م‍ح‍م‍دی‌ ص‌. ۲۰۷ - ۳۰۴ .-- ص‌. ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌الای‍م‍ان‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ون‌ ص‌. --. ۳۰۵ - ۴۱۸
موضوع : اس‍لام‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌.
شناسه افزوده : ق‍ی‍ص‍ری‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۸ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۲۹ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
شناسه افزوده : ح‍س‍ون‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۸ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. واح‍د اح‍ی‍اءال‍ت‍راث‌الاس‍لام‍ی‌
: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)