رکورد قبلیرکورد بعدی

" پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ طن‍ز در ش‍ری‍ع‍ت‌ و اخ‍لاق‌ "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 465248
شماره مدرک : ‭م‌۸۱-۳۷۴۹۸
رده بندی کنگره : ‭BP۲۳۲/۸‬‭/‮پ‌‬۴ ۱۳۸۱‬
شابک : ‏‫۸۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫ :‭ ‎964-371-151-x‬‬
: ‏‫۲۸۰۰۰ ریال ( چاپ دوم )‬‬
عنوان و نام پديدآور : پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ طن‍ز در ش‍ری‍ع‍ت‌ و اخ‍لاق‌ [کتاب] / گ‍روه‌ م‍ع‍ارف‌ م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا.
وضعيت نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)‏‫، ۱۳۸۱.‬‬
مشخصات ظاهری : ‮ ‭۱۶۰‬ ص.‬
فروست : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌‏‫ ؛ ۹۹۲ ، ۳۹۵۰‬‬ . هنر‏‫ ؛ ۷‬‬ . زبان ، ادبیات و هنر‏‫ ؛ ۱۳۶‬‬.‬
: م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا‏‫ ؛ ۳.‬‬
يادداشتهاي مربوط به ويراست : چاپ دوم : ۱۳۸۷.
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۵۹] - ۱۶۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع : طنز -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
: طن‍ز -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- اس‍لام‌
: طنز
شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی. گروه معارف
: حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی