رکورد قبلیرکورد بعدی

" س‍ب‍ز م‍ث‍ل‌ آدی‍ن‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ث‍ر ادب‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ دی‍ن‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 465288
شماره مدرک : ‭م‌۸۱-۳۲۰۸۰
رده بندی کنگره : ‭PIR۸۲۵۳‬‭/‮ع‌‬۹۳۸‮س‌‬۲ ۱۳۸۱‬
شابک : ‎964-371-176-5‬۴۷۰۰ری‍ال‌
: ‎964-371-176-5‬۴۷۰۰ری‍ال‌
سرشناسه : ن‍ع‍ی‍م‍ی‌، ج‍واد، - ۱۳۳۵
عنوان و نام پديدآور : س‍ب‍ز م‍ث‍ل‌ آدی‍ن‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ث‍ر ادب‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ دی‍ن‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ [کتاب]/ ج‍واد ن‍ع‍ی‍م‍ی‌
عنوانهاي دیگر : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ث‍ر ادب‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ دی‍ن‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
وضعيت نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهری : ‮ص‌ ‭۹۶‬‬
فروست : (ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌۱۰۵۱)
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Javad Naimi. Sabz mesle adine Aset of the litteral prose in regard with the social and religious concepts‬.
موضوع : ق‍طع‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
: ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی