رکورد قبلیرکورد بعدی

" پ‍ی‍ش‍وای‌ م‍ذه‍ب‌، ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 561661
شماره مدرک : ‭‮م‌‬۸۵-۱۶۰۹۲‬
رده بندی کنگره : ‭BP۳۶‬‭/پ۹۶ ۸.ج ۱۳۹۳‌‬
شابک : ‏‫دوره‌‬‏‫ : ‎964-529-128-3‬
: ‏‫‬‭‎978-964-529-018-2
سرشناسه : ح‍ک‍ی‍م‌، سیدم‍ن‍ذر
: Hakim, Mundhir
عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍ش‍وای‌ م‍ذه‍ب‌، ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ [کتاب]/ گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ان‌ (سیدمنذر حکیم، با همکاری سیدعبدالکریم موسوی)؛ م‍ت‍رج‍م‌ ک‍اظم‌ ح‍ات‍م‍ی‌طب‍ری‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اداره‌ ت‍رج‍م‍ه‌ [م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ب‍ی‍ت‌ (ع‌)].
عنوانهاي دیگر : ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌.
وضعيت نشر : ق‍م‌ : م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ب‍ی‍ت‌ (ع‌)‏‫، ۱۳۹۳.‬
مشخصات ظاهری : ‮‭۳۳۵‬ ص.‬
فروست : پ‍ی‍ش‍وای‍ان‌ ه‍دای‍ت‌؛ [ج‌.] ۸.
يادداشتهاي مربوط به ويراست : چاپ اول: ۱۳۸۵ (فیپا).
: چاپ دوم.
کتابنامه، واژه نامه و نمایه : کتابنامه به صورت زیرنویس.
نام شخص به منزله موضوع : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، ۸۳ - ۱۴۸ق. -- سرگذشتنامهa01
موضوع : چهارده معصوم -- سرگذشتنامه
شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
شناسه افزوده : حاتمی طبری، کاظم،‏ ‫۱۳۴۷ -‏‬ ، مترجم
شناسه افزوده : ‏‫مجمع جهانی اهل بیت (ع)‬. اداره ترجمه
: ‏‫مجمع جهانی اهل بیت (ع)
نام الکترونيکي : ۲۲۲۲۲_۸.html
نوع فرمت الکترونيکي : Html
روش دستيابي : شبکه جهانی وب
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی