رکورد قبلیرکورد بعدی

" The intellectual background of keats's intensity and negative capability and their application to his odes "


Record identifier : 564390
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Vahdat, Parvin
Title and statement of responsibility : The intellectual background of keats's intensity and negative capability and their application to his odes [Thesis]/پروین وحدت;supervisor: Dr. Nowruzi
Publication, Distribution,Etc. : , Summer 2000
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliographical P. 81-83
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts(M.A)
Body granting the degree : , College of Persian Literature and Foreign Languages Allameh Tabatabaei
Summary or Abstract : .موضوع این تحقیق بررسی زمینه‌های فکری و فلسفی دو نظریه ادبی کیتس یعنی " شوق " و " توانمندی سلبی " دو معیار اساسی وی برای ارزیابی اثر هنری و هنرمند می باشد. هدف از این بررسی به مفهومی روشن از این دو نظریه بخصوص " توانمندی سلبی " است که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است. پرسش عمده در ارتباط با رابطه بین ذهن و مدرک و نقش همذات پنداری در درکی شدید و همدلانه از شی‌ء مورد مداقه شاعر است. روش تحقیق این پژوهش عمدتا از طریق مطالعه و فیش برداری می باشد. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که بررسی نظرات ادبی کیتس نشان می دهد که این ایده‌ها ریشه در نظرات ارائه شده توسط ادیبان پیش از او دارند. گرچه که کیتس اعلام می دارد که به روش فلاسفه برای دستیابی به حقیقت اعتقادی ندارد. لیکن بینش خود او جدا از بینش قلسفی از آن نوع که شکسپیر نیز داراست نمی باشد. آنچه کیتس مطرح می کند پاسخی به تضادها و پرسشهای ذهن اوست. نوع ارتباط بین ذهن و مدرک و چگونگی رسیدن به حقیقت از طریق درکی عمیق از زیبایی، محورهای این پرسش و پاسخهای فلسفی می باشند
: The present thesis proposes an appproach to the intellectual background of Keats's intensity and negative capability, his two major criteria for the evaluation of the artistic works and the artist himself, through four different but interrelated chapters.Negative capability is the main subject of the next chapter which is considered within its philosophical and intellectual background, concentrated specifically on the role of Shakespeare as the most influential character in shaping Keats's literary view. The core of negative capability, a preparation of mind to welcome other posibilities and identities , is discussed in this chapter..
Uncontrolled Subject Terms : Intensity
: negative capability
: Sympathetic Identification
: Impersonality
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی