رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Relationship between foreign language anxiety and foreign language proficiency "


Record identifier : 564413
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Yavari, Manak
Title and statement of responsibility : The Relationship between foreign language anxiety and foreign language proficiency [Thesis]/مانک یاوری;supervisor: Dr. mansoor fahim
Publication, Distribution,Etc. : , July 2001
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliographical P. 91-97
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts(M.A)
Body granting the degree : , College of Persian Literature and Foreign Languages Allameh Tabatabaie
Summary or Abstract : .هدف از تحقیق حاضر یافتن میزان و چگونگی ارتباط و همبستگی متقابل میان اضطراب در یادگیری زبان خارجی و تبحر زبانی زبان آموزان می باشد. این امر بدان جهت حائز اهمیت است که به شناخت عوامل موثر در یادگیری زبان خارجی بویژه از دیدگاه زبان آموزان کمک شایانی کرده و گام موثری در پیشرفت و بهبود کیفی روشهای یادگیری و آموزشی محسوب می گردد. در راستای دستیابی به هدف مورد نظر تحقیق ، محقق سه پرسش اساسی را مد نظر قرار داده است: ۱- آیا رابطه معنی داری مابین اضطراب در یادگیری زبان خارجی و تبحر زبانی زبان آموزان وجود دارد؟. ۲- آیا از نقطه نظر میزان اضطراب در یادگیری زبان خارجی، مابین زبان آموزان با درجات اضطراب بالا ، متوسط ، و پایین از لحاظ تبحر زبانی تفاوت های کلی بین گروهی وجود دارد؟. ۳- آیا در صورت وجود تفاوت بین گروهی، تفاوت معنی داری بویژه میان گروه زبان آموزان با اضطراب بالا و گروه زبان اموزان دارای اضطراب پایین دیده می شود؟. روش تحقیق پژوهش حاضر عبارت بود از جمع آوری پرسشنامه‌های مربوط به اضطراب تکمیل شده توسط افراد مورد تحقیق و همچنین برگزاری تست تافل جهت ارزیابی میزان تبحر زبانی ایشان. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اولا یک رابطه معکوس و نه چندان قوی بین تبحر زبانی و سطح اضطراب دانشجویان برقرار است و دوم اینکه گروه‌های مختلف دانشجویان از نظر میزان اضطراب در یادگیری زبان، در امتحان تافل به عمل آمده عملکرد متفاوتی از از خود نشان دادند و علاوه بر آن تفاوت معنی داری بویژه میان دو گروه با درجه اضطراب بالا و پایین مشاهده گردید
: In the last thity years, there has been an increase in the rasearch on affective variables in foreign and second language learning. In recent years, in particular, the concept of language anxiety has gained pronounced visibility. The present study addressed the following questions: 1. Is there any significant relationship between students' level of foreign language anxiety and their forrign language proficiency scores? 2. Are there significant overall group differeces by anxiety level on the measure of foreign language proficiency? 3. Are there significant differences between HI - ANX and LO - ANX students on the measure of foreign language proficiency?. Two major statistical procedures were applied in this study: a. Pearson Product - Moment Correlation Coefficient. b. One - Way Analysis of Variance (ANOVA). To further ensure their statistical significance, the calculations were followed by a test of significance and a post hoc Scheffe test..
Uncontrolled Subject Terms : (Foreign) language anxiety
: (Foreign) language proficiency
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی