رکورد قبلیرکورد بعدی

" Incorporting diary writing and collaboration into our writing classes , is the venture worth it? "


Record identifier : 564416
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Marefat, Fahimeh
Title and statement of responsibility : Incorporting diary writing and collaboration into our writing classes , is the venture worth it? [Thesis]/فهیمه معرفت;supervisor: Dr.Sayed Ali Miremadi
Publication, Distribution,Etc. : , June 2001
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliographical P. 157-167
Dissertation of thesis details and type of degree : PH.D
Body granting the degree : , Clleg of persian Literature and Foreign Languages Allameh Tabatabaei
Summary or Abstract : .با توجه به اشاعه روشهایی که بر مراحل نگارش تاکید دارند، تحلیل دفتر خاطرات و همیاری در آموزش امروزه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوشتن دفتر خاطرات و همیاری بر نوشتار فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم را دنبال می کند. طبق یافته‌های این تحقیق نوشتن دفتر خاطرات برای فراگیران بسیار لذت بخش بود، ضمن اینکه دفتر خاطرات می تواند یک فعالیت خلاق بشمار رود و فراگیران تحساس می کنند که این تجربه ارتباط نزدیکی با درس نگاشر دارد. بعلاوه با برنامه ریزی صحیح همیاری به تعامل معنادار، موفق و حمایت کننده می انجامد
: With the dissemination of a Process - oriented approach to teaching writing, diary studies and collaborative learning have found their places in most writing classes and have shed light on interesting issurs. The former serves as introspective and retrospective research tools and the latter enjoys as constructivist theoretical foundation. This piece of research seeks to be integrative in examining the impact of incorporating diary writing and collaboration into Iranian EFL writing classe. Analysis of the diaries led to the emergence of the following themes: writing as making meaning , audience awareness , concern over form and accuracy , writing as thinking and problem solving, topics in students' diaries , and diary writing as an enjoyable activity..
Uncontrolled Subject Terms : Process Study
: Diary Writing
: Introspective Research Tool
: Collaboration
: Vygotsky
: Constructivism
: Quantitative Research
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی