رکورد قبلیرکورد بعدی

" The effect of authentic materials on the motivation of iranian Pre - university students "


Record identifier : 564435
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Jafari, Ali
Title and statement of responsibility : The effect of authentic materials on the motivation of iranian Pre - university students [Thesis]/علی جعفری;supervisor: Dr. Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , July 2002
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliographical P. 109-117
Dissertation of thesis details and type of degree : master of arts(M.A)
Body granting the degree : , college of persian literature and foreign languages Allameh Tabatabaei
Summary or Abstract : .هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مواد آموزشی بکر بر میزان انگیزش فراگیرلن زبان انگلیسی می باشد. جنسیت نیز به عنوان متغیری تعدیل کننده مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسشهای تحقیق عبارتتند از: ۱)آیا با قرار دادن فراگیران زبان انگلیسی در معرض مواد آموزشی بکر تاثیری در میزان انگیزش آنان خواهد گذاشت؟. ۲) آیا عامل جنسیت تفاوت قابل توجهی در میزان انگیزش فراگیران زبان انگلیسی بوجود می آورد؟. فرضیه‌های این تحقیق در قالب فرض صفر به صورت زیر بیان شده است: ۱- هیچ رابطه‌ای بین استفاده از مواد آموزشی بکر و انگیزش فراگیران زبان انگلیسی وجود ندارد. ۲- هیچ رابطه معناداری بین جنسیت و انگیزش فراگیران زبان انگلیسی وجود ندارد. در این تحقیق از دو پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از مواد آموزشی بکر تاثیر قابل توجهی بر میزان انگیزش فراگیران زبان انگلیسی می گذارد، همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عامل جنسیت تاثیر قابل توجهی بر میزان انگیزش آزمودنیها ندارد
: The present study is an attempt to empirically investigate the effect of using authentic materials on the motivation of EFL learners.Gender is also investigated as a moderator variable. Two data collection instruments used in the study are: 1nAN adaptationof Gardner's Attitude / Motivation Test Battery to measure the motivation of subjects. 2s An adapted and very extensively revised version of a Questionnaire from Gliksman et al. which aims to measure level of motivation generated by the materials in use. The results of this study revealed that the use authentic materials had a great impact on the motivation of EFL learners. It was also found that gender did not make a significant difference in the motivation of the subjects under study..
Uncontrolled Subject Terms : Authentic Materials
: Motivation
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی