رکورد قبلیرکورد بعدی

" Foucault's Notion of Power applied Guilliver's Travels and Ninteen Eighty - Four (A Comparative Study) "


Record identifier : 564441
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Jafari Saray, Abdol Majid
Title and statement of responsibility : Foucault's Notion of Power applied Guilliver's Travels and Ninteen Eighty - Four (A Comparative Study) [Thesis]/عبدالمجید جعفری سرای;supervisor: Dr. khathib
Publication, Distribution,Etc. : , September 2002
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliographical P. 80 - 81
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Art(M. A)
Body granting the degree : , Colleg of Persian Literature Languages and Foreign Languages Allameh Tabatabaei
Summary or Abstract : .میشل فوکو فیلسوف و نظریه پرداز مشهور فرانسوی، در آثار خود " قدرت " را از دیدگاه فلسفه مدرن بررسی می نماید. او معتقد است که قدرت به یک منبع خاصی محدود نمی سود بلکه " از همه جا وهمه چیز ناشی شده و همه چیز را در بر می گیرد " و ابزارهای مختلفی در جوامع وجود دارد که فرد بمنظور اعمال قدرت خود بر دیگری و یا خنثی کردن تجاوز دیگری به آنها متوسل می شود. فوکو معتقد است که قدرت تنها در جامعه معنی پیدا می کند و تعریف آن در خلع بی مفهوم بنظر می رسد
: Michel Foucault, a salient modern thinker and philosopher adheres the power sources and means to all phenomena and tools found around us, which we use daily in our routine lives: language, science, literature, technology, history, sexuality, economics, etc. Everyone uses these tools to enhance his own power position or ward off the oppressive dominance launched from others side. The study of power's nature and means in Gulliver's Travels and nineteen Eighty - four depicts most of the tools in a concrete and touchable context. Language, science and sexuality are three of them that are resorted to in both works..
Uncontrolled Subject Terms : Authority
: Big Brother
: Force
: Houyhnhnm
: Junior Anti Sex League
: Knowledge
: Language
: New Speak
: Party member
: Power
: Proletarian
: Science
: Sexuality
: Totalitarian
: Yahoos
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی