رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Relationship between Reading Comprhension Ability in the SL, And The Ability to Translate, among Iranian Translator Trainees "


Record identifier : 564444
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Mehrparvar, Mohammad Taghi
Title and statement of responsibility : The Relationship between Reading Comprhension Ability in the SL, And The Ability to Translate, among Iranian Translator Trainees [Thesis]/تقی مهرپرور ، محمد;supervisor: Dr. A. Sedighi
Publication, Distribution,Etc. : , August 2oo2
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliograpical P. 102 - 103
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Art(M.A)
Body granting the degree : , Colleg of Persian Litrature and Foreign Languages Allameh Tabatabaei
Summary or Abstract : .از مهمترین عوامل موثر در فرآیند ترجمه، آنگونه که از نظرات دانشمندان و محققین بر می آید، توانائی مترجم در خواندن و درک مطلب در زبان مبدا می باشد. بنابر موارد بالا، این تحقیق به منظور برداشتن قدمی هر چند کوچک در جهت تعیین میزان رابطه بین توانائی مترجم در خواندن و درک مطلب در زبان مبدا و توانائی وی در انجام ترجمه می باشد. یافته‌های این تحقیق عبارتند از: ۱- بین توانائی مترجم در خواندن و درک مطلب در زبان مبدا و توانائی وی در انجام ترجمه رابطه مستقیم وجود دارد. ۲- بین دانش مترجم از گرامر زبانهای مبدا و مقصد و توانائی وی در انجام ترجمه رابطه مستقیم وجود دارد. یافته‌های این تحقیق نشان می دهند که: ۱- بین توانائی مترجم در خواندن و درک مطلب در زبان مبدا و توانائی وی در انجام ترجمه رابطه مستقیم و همخوانی وجود دارد. ۲- دانش مترجم از گرامر زبانهای مبدا و مقصد نیز هر یک با توانائی مترجم در انجام ترجمه رابطه مستقیم دارد. ۳- با حذف نسبی تفاوت بین توانائی مترجمین در انجام ترجمه که از اختلاف بین سطح دانش آنها در گرامر زبانهای مبدا و مقصد ناشی می‌شود، ضریب همبستگی بین توانائی خواندن و درک مطلب و توانائی انجام ترجمه آنها افزایش می یابد. ۴- توانائی مترجمین در انجام ترجمه و توانائی آنها و درک مطلب در زبان مبدا ظاهرا به یک میزان با سطح دانش مترجمین در گرامر زبان مبدا همبستگی دارند
: In this study, by translation, I am referring to 'interlingual translation' and more specifically to translation from a foreign (or second) language to the translator's language of habitual use ( his / her tongue). This study is an attempt to: ad Confirm the previous views and findings about the first - priority importance of SL reading coprehension ability to carry out successful acts of translation, through using samples of Iranian translator trainees who are given appropriate tests on 'reading comprehension' English and farsi grammer and text translation. bi show the degree of this importance more tangibly using quantitative representation, i.e. scores of subjects on the above mentioned test, and translation. cc Showing the degree of correlation of reading comprehension and translation. da Compare the relative importance of the role ' reading comprehension ' plays in the ability to translate with that of some other requirements of the translator, e.g. knoweledge of the grammer of the SL and the TL, through statistical evaluation..
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی