رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Study of linguistic structures of advertising a semiotic point of view "


Record identifier : 564487
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : orouji, Mohammad reza
Title and statement of responsibility : A Study of linguistic structures of advertising a semiotic point of view [Thesis]/محمدرضا اروجی;supervisor: Koroush safavi;advisor: Mostafa assi
Publication, Distribution,Etc. : , 2003
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography: p. 125- 127
Dissertation of thesis details and type of degree : Mastar of Arts (M.A)
Body granting the degree : , college of persion literature and foreign languag
Summary or Abstract : هدف تحقیق: تدوین این رساله دست یابی به چگونگی عملکرد دانش نشانه شناسی در امر تبلیغات است. معرفی دانش نشانه شناسی و چگونگی عملکرد رمز در یک رمزگان نشانه شناختی با توجه به تبلیغات است. یافته‌های تحقیق: براساس آنچه در رساله حاضر مطرح شد می توان ادعا کرد که تبلیغات از طریق کاربرد گونه‌های نشانه در هم نشینی و جانشینی با یکدیگر تحقق می یابد. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: نتایج حاصل از این رساله نشان می دهد که اولا هیچ نشانه‌ای در تبلیغات مستقل از نشانه‌های هم نظام خود عمل نمی کند و ثانیا نشانه‌ها بر حسب وقوعشان بر روی محورهای هم نشینی و جانشینی به ساخت و کار تبلیغات تحمیل می شود
Uncontrolled Subject Terms : Sign
: Semiology
: Code
: Advertising
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی