رکورد قبلیرکورد بعدی

" Cohesion and cohesive devices in first grade high school textbook passages and their effet on reading comprehension "


Record identifier : 564492
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Jalali yazdi,Masood
Title and statement of responsibility : Cohesion and cohesive devices in first grade high school textbook passages and their effet on reading comprehension [Thesis]/مسعود جلالی یزدی;supervisor: Mansoor fahim;advisor: ahmad sedighi
Publication, Distribution,Etc. : , 2004
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography: p. 103-108
Dissertation of thesis details and type of degree : Masrer of arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : چنین به نظر می رسد در تنظیم کتب درسی در ایران تاکنون رسم بر این بوده است که نویسندگان کتب درسی زبان انگلیسی از متونی برای بخش خواندن و درک مطلب استفاده کرده‌اند که دارای ساختاری ساده بوده و گمان براین بوده است که درک این گونه متون برای دانش‌آموزان با دانش اندک زبان آسان تر است. اما مشکلی که در این متون وجود دارد فقدان انسام لازم درآنها است، بطوریکه این متون تبدیل به تعدادی جملات کوتاه و ناقص شده‌اند و کنار هم قرا گرفته‌اند و در نتیجه دانش‌آموزان عملا از فهم آنها عاجزند. این نکته در عدم توانای آنها عاجزند. این نکته در عدم توانایی آنها در پاسخ دادن به سوالات استنباطی که نیاز به درک واقعی متن دارد نمایان می گردد. از این رو این تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به سوالات زیر است: ۱- آیا متون درسی کتاب زبان سال اول دبیرستان در قیاس با سایر متون غیر درسی دارای انسجام یا ادوات انسجام کافی هستند؟ ۲- آیا عدم وجود انسجام در متون درسی ساده شده در امر درک وطلب خلل وارد می کند؟ ۳- آیا بین انسجام در یک متن و توانایی پاسخ دادن به سوالات ارجاعی و استنباطی رابطه‌ی وجود دارد مقایسه متون نشان داد که متون درسی ساده شده دارای ادوات انسجام بسیار زیادی می باشد که غیر طبیعی می نمود. این تعدد ادوات در متون درسی ساده شده دارای انسجام مربوط می شود که آن هم استفاده مکرر از یک ساختار می باشد. تحقیقات نشان می دهد که انسجام در متن بیشتر از آنکه مربوط به تعداد ادوات باشد مربوط به نحوه استفاده و توزیع آنها می اشد. در مرحله دوم تحقیق حاضر نشان داده شد که دانش‌آموزان در توانایی خود در پاسخ دادن به سوالات استنباطی چون نیاز به فهم عمیقتری از متن دارند اغلب نادرست پاسخ داده می شوند. این امر پس از فراهم نمودن آموزش محدود یک گروه از دانش‌آموزان در مورد انسجام متن تا حد قابل ملاحظه‌ای جبران شد. لذا میتوان نتیجه گرفت که با آموزش بیشتر و تاکید بر انسجام متن می توان تا حدی نقصه‌های موجود در این متون را جبران نمود
: The major aim of this study was to assess cohesion and thereof, cohesive devices, in textbook reading comprehension passage. four texts from the first grade hight school english textbook were chosen and compared with four authentic texts. the results of the analyses showed that textbook passages possessed a lot more cohesive devices than authentic texts. this excessive use has resulted in artificiality of texts, so that they are hard to follow. next, 70 students were chose to examine the effect of cohesion on reading ability. It was found that students are unable to answer inferntial questions, but after receiving some instruction on cohesion, students showed some improvements implying that affording some additional instrucion, teachers can compensate for the shortcomings in the texts.
Uncontrolled Subject Terms : Cohesion
: Cohesive devices
: Coherence
: Discourse analysis
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی