رکورد قبلیرکورد بعدی

" Straegies applied in the translation of culture- specific items in literary texts "


Record identifier : 564493
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Shabani rad, farideh
Title and statement of responsibility : Straegies applied in the translation of culture- specific items in literary texts [Thesis]/فریده شعبانی راد;supervisor: Mollanazar, Hussein;advisor: Manafi Anari, Salar
Publication, Distribution,Etc. : , 2004
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography: p. 89-91
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : مترجمان آثار ناگزیر با واژه‌های ترجمه ناپذیر یا خلاء واژگانی مواجه می شوند و برای انتقال آنها به زبان مقصد یا به عبارتی دیگر برای پرکردن خلاء واژگانی از استراتژیهای استفاده می کنند مطالعه و بررسی استراتژیهای بکاررفته از سوی مترجمان آثار ادبی حایز اهمیت است. پرسشهای تحقیق: ۱- مترجمان آثار ادبی از چه استراتژیهای برای ترجمه واژه‌های فرهنگی خاص استفاده می کنند. ۲- آیا مترجمان از استراتژیهای یکسان استفاده می کنند؟ ۳- ترجمه آثار ادبی در دو دوره زمانی چه تفاوتهای دارد؟ جامعه آماری: شامل ۰۴ دانشجو مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی است. یافته‌های تحقیق: مقوله‌های فرهنگی مربوط به سه اثر ادبی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت طبقه بندی شد و استراتژیهای بکار رفته از سوی مترجمان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: بعد از بررسی استراتژیهای به کار رفته از سوی مترجمان مشخص شد که تقریبا در اکثر موارد آنها برای پر کردن خلا واژگانی مربوط به یک مقوله فرهنگی خاص از استراتژیهای یکسان استفاده می کنند. همچنین بعد از مقایسه ترجمه‌ها در دو دوره زمانی به این نتیجه می رسیم که قبل از انقلاب مترجمان از استراتژیهای وام گیری و پانویس بیش از مترجمان بعد از انقلاب استفاده کرده‌اند بویژه در مورد واژگان مربوط به فن‌آوری. تفاوت دیگ بین مترجمان این دو دوره این است که مترجمان قبل از انقلاب از واژه‌هایی استفاده می کردند که دیگر در زندگی کنونی کاربردی ندارند یا کاربرد محدودی دارند. این مبحث را میتوان در سطح استعاره و تشبیه، اصطلاحات و ضرب المثلها نیز مطالعه کرد. زیرا منابع قابل توجه‌ای از خلاء واژگانی و ترجمه‌ناپذیری ارایه می دهند
: The aim of this is study is to indentify the problems of lexical gaps in translating literary texts from english into persian in order to look closely at what possible difficulties translatrors may undrego. Cuiture- specific items of the source texts and also the strategies applied by the translators to transfer these items were extracted. Based on the domains and strategies that are usually related and applied to lexical gaps, twenty CSIs, belonging to different cultural domains, were chosen from the source texts within their contexts of sentences and presented to english translation students 40 in order to be translsated into persian.
Uncontrolled Subject Terms : Culture- specific items
: Translatability
: Untranslatability
: Linguistic untranslatability
: Cultural untranaslatability
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی