رکورد قبلیرکورد بعدی

" Overlaps of poscolonial and postmodern literature A Comparative study "


Record identifier : 564498
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Teimoori, mahdi
Title and statement of responsibility : Overlaps of poscolonial and postmodern literature A Comparative study [Thesis]/مهدی تیموری;supervisor: Payandeh;advisor: Haghighi
Publication, Distribution,Etc. : , 2004
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibligraphy: p. 96-98
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : شناخت بهتر پسا مدرنیسم و پسا استعمار به عنوان دو جریان تاثیر گذار در عصر حاضر از طریق مطالعه همپوشی ها و شباهت های موجود در ادبیات این دو. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: علیرغم تفاو خای صوری که در نگاه اول از پسا مدرنیسم و پسا استعمار استنباط می شود که اولی را به فرا صنعتی شدن و پیشرفت و دومی را به سیاست پیوند می زند گستردگی این دو حوزه آنقدر وسیع است که در اکثر مواقع یا هم تلاقی و پیوند برقرار می کنند . به اصطلاح با یکدیگر همپوشی ایجاد می کنند. البته در مقاطعی یکدیگر را نیز به چالش می کشند. همپوشی ها شامل دغدغه‌هایی مشترکی می شوند که به صورتهای گوناگون خود را نمایان می کنند. نظیر اهمیت توجه به ابزارها و نقش بازنمایی تاریخ نگاری و دیگری یا غیر. صورت های دیگر شباهت در برگیرنده ویژگی هایی هستند که تشکیل دهند خود جریان پسا مدرنیسم و پسا استعمار است مانند ضد روایت های کل گرا، ضد جهان شمول و ضد تمامیت طلب. این مشخصه های بنیادی راه را برای پذیرش ناهمگنی، آمیختگی و تباین هموار می کند و این سه در گفتمان پسا مدرنیسم و پسا استعمار جایگاه ویژه‌ای دارند. در ادبیات، همپوشی ها در برگیرنده مواردی شامل نقیضه، فراداستان تاریخ نگارانه و چند واژگانی یا چندآوائی است. این سه خود را به صورت ملموسی در قالب ادبی رمان نمایان می کنند. و در آخر این نتیجه حاصل شد که پسا استعمار حداقل در یک بعد اساسی با پسا استعمار متفاوت است و آن لزوم اعتقاد به وجود فاعل شناسای خود مختار در پسا استعمار است چرا که اساسا آنچه پسا استعمار را به پیش می برد ماهیت انسان گرایانه آن است که در تقابل با عدم واقعیت و تیقن پسا مدرنیسم قرار می گیرد
Uncontrolled Subject Terms : Appropriation
: Heterogeneity
: Heteroglossia
: Historiographic_ metafiction
: Hybridity
: Other and othering
: Postmodernism
: Postcolonialism
: Representation
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی