رکورد قبلیرکورد بعدی

" From Words to Worlds: A study of narrative Techniques and Themes in Ian McEwan's Black Dogs "


Record identifier : 564499
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Fatahi Vanani, Farnaz
Title and statement of responsibility : From Words to Worlds: A study of narrative Techniques and Themes in Ian McEwan's Black Dogs [Thesis]/فتاحی وانانی، فرناز;supervisor: H.Payandeh;advisor: M. Haghighi
Publication, Distribution,Etc. : , 2004
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography: p. 121-122
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : این پایان نامه به بررسی تکنیکهای روایی و مضامین اساسی رمان سگهای سیاه اثر ایان مکیوان می پردازد و برآن است که رابطه تنگاتنگ میان این دو مقوله به ظاهر جدا را مورد بررسی قرار دهد. پرسشهای تحقیق: پرسش اساسی در بخش نخست درباره تکنیکهای روایی و نحوه کاربرد آنان در جهت ارزش بخشیدن به داستانی نسبتا ساده است. در بخش دوم و سوم مضامین بنیادی اثر از جمله ذات و ماهیت گرایشات مخرب و تهاجمی انسان و نیز مقابله دو دیدگاه متضاد روح گرایی و خردگرایی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته‌های تحقیق: فصل نخست انواع و شیوه به کارگیری تکنیکهای روانی و نیز تاثیرات آنان را بر روند داستان آشکار می سازد. فصل دوم بر ماهیت خشونت انسانی و اینکه آیا این یک خصلت ذاتی است یا اکتسابی دلالت دارد و بیان می دارد که خشونت عمدتا حاصل تلفیقی از عوامل متفاوت می باشد. فصل آخر به مضامینی چون روح گرایی در برابر خردگرایی و یا شکاف نسلها می پردازد و نحوه بسط این گونه مفاهیم در رمان مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرند. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: در یک اثر ادبی به ویژه رمانی از این دست ارتباطی تنگاتنگ میان تکنیکهای روایی و مضامین وجود دارد. به این صورت که تکنیکهای روایی اصلی ترین وسیله در خلق اثری ارزشمند از مفاهیمی کلی و شاید حتی کلیشه‌ای هستند
Uncontrolled Subject Terms : Narrtive
: Character
: Characterization
: Time
: Setting
: Violence
: Spiritualism
: Rationalism
: Generation gap
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی