رکورد قبلیرکورد بعدی

" Expliction of cohesive markers: A feature of the translation Process and product "


Record identifier : 564500
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Komaili, Mustafa
Title and statement of responsibility : Expliction of cohesive markers: A feature of the translation Process and product [Thesis]/کمیلی، مصطفی;supervisor: hussein Mollanazar;advisor: Farzaneh Farahzad
Publication, Distribution,Etc. : , 2004
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliogaphy: 128-132
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : بررسی رفتار عنصر انسجامی حذف در فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی و نیز مقایسه‌ی ساختارهای حذفی بین متون ادبی ترجمه شده‌ی فارسی و متون ادبی غیر ترجمه از انگلیسی به فارسی و نیز مقایسه‌ی ساختارهای حذفی بین متون ادبی ترجمه شده‌ی فارسی و متون ادبی غیر ترجمه‌ای فارسی. این تحقیق به دنبال دریافت این است که آیا میتوان فرضیه‌ی آشکارسازی را به عنوان یکی از جهانی های ترجمه در حوزه‌ی زبان فارسی تایید نمود؟ و آیا اینکه زبان ترجمه‌ای فارسی با زبان انگلیسی مبداء و با زبان متون غیر ترجمه‌ای فارسی مشابه است و یا اینکه از هر دو متمایز بوده و الگوهای خاص خود را پیروی میکند؟ فرضیه‌های تحقیق: ۱- عنصر انسجامی حذف طی فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی دچار تغییرات کمی و کیفی می شود. ۲- آشکارسازی حذف یکی از ویژگی های متون ترجمه‌ای فارسی است. ۳- آشکارسازی عنصر انسجامی حذف یکی از ویژگی های فرایند ترجمه‌ی انگلیسی به فارسی است. یافته‌های تحقیق: تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که متون اصلی
Uncontrolled Subject Terms : Universals of translation
: Explicitation
: cohesive markers
: Ellipsis
: Translation process
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی