رکورد قبلیرکورد بعدی

" Investigating the relationship between impulsivity/ Reflectivity and EFL reading Comprehension "


Record identifier : 564501
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Nickkhah, Mehdi
Title and statement of responsibility : Investigating the relationship between impulsivity/ Reflectivity and EFL reading Comprehension [Thesis]/نیک خواه، مهدی;supervisor: Parviz Birjandi;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2004
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography: 119-138
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , college of persian literature and foregion languages allame tabataba'i universit
Summary or Abstract : در درک مطلب بسیار بهتر و موفق تر عمل نمودند. بنابراین نویسندگان کتاب و معلمین می بایست این موضوع را مدنظر داشته و در بررسی عملکرد زبان‌آموزان در درک مطلب دقت بیشتری مبذول دارد R نیز نشان داد که اختلاف معدل این گروه مهم و معنی دار بوده است و در مورد جنسیت نیز همین اختلاف مشاهده شد و نتایج نشان داد که عملکرد زنها در درک مطلب بهتر از مردها بود. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: این تحقیق تاثیر روشهای شناختی مختلف را در درک مطلب ثابت کرد و همان طوریکه گفته شد افراد T-test عمل کرده و I بسیار بهتر از افراد R در درک مطلب مشخص شد که افراد Reflective و Impulsive هدف تحقیق: بررسی تاثیر روشهای شناختی و جنسیت بر روی درک مطلب می باشد. و اهمیت آن نیز در این است که اگر این تاثیر به اثبات برسد در تدریس طرح سوالات و نتیجه‌گیری از عملکرد دانش‌آموزان باید دقت شود. فرضیه‌های تحقیق: ۱- روش های شناختی تاثیری بر عملکرد زبان‌آموزان در درک مطلب ندارند. ۲- جنسیت زبان‌آموزان تاثیری بر عملکرد آنان بر درک مطلب ندارد. روش تحقیق: پرسشنامه. جامعه آماری: ۲۷ نفر بودند که در رشته مترجمی زبان در دانشگاه آزاد ورامین واحد پیشوا تحصیل می کردند. یافته‌های تحقیق: بعد از مقایسه عملکرد دو گروه
: Reading comprehension holds a rich and precious history, which indicates numerous scholars hard work and perseverance. so far reading comprehension itself and all the aspects directly or indirectly related to reading comprehension have been appealing to many scholars in teaching a foreign language and also testing a foreign language. One of the points that these days the scholars pay a great attention to is the variables that effect test performance. since this effect could be influential in reading also, therefore, the scientists of this field donot want to be left behind. In this study it has been attempted to find out, if there is any relationship between impulsivity / reflectivity cognitive style and reading comprehension. and...
Uncontrolled Subject Terms : Impulsivity
: reflectivity
: Cognitive Style
: sex
: Reading comprehension
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی