رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Deconstructive Reading of Edward Albee's Who's Afraid of virginia Woolf? "


Record identifier : 564512
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Safadaran, Hossen
Title and statement of responsibility : A Deconstructive Reading of Edward Albee's Who's Afraid of virginia Woolf? [Thesis]/صفاداران، حسین;supervisor: Manoochehr Haghighati;advisor: Mohammad Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2004
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography: p. 84-92
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , college of persian literature and foregion languages allame tabataba'i universit
Summary or Abstract : پسا ساخت گرایی و واسازی به عنوان آخرین دست آورد های علوم انسانی هنوز به گونه‌ای شایسته معرفی نشده‌اند. در دوران کنونی که نقد ادبی به منزلتی رفیع دست یافته است برآن شدیم تا با رویکرد های نو از اثری معاصر خوانشی بدیع ارائه دهیم. این پایان نامه به بررسی عمیق متن نمایشنامه چه کسی از ویرجینیا و ولف میترسد؟ می پردازد. در بادی امر نظریه های نقد ادبی را از دوران نقد نو تا پسا ساخت گرایی به اجمال مرور خواهیم کرد. آنگاه به سبکی دریدایی بازگرداندن اعتبار و برتری دادن نوشتار بر گفتار و با مطالعه میکروسکپی به واسازی اثر بر پایه کشف عناصر زبان شناختی خود متن و واری آن خواهیم پرداخت. بکارگیری نین استراتژیی خوانشگر را به سوی آسیب پذیری هر چه بیشتر شخصیت های تا بحال اصلی نمایشنامه سوق می دهد و قهرمانانی جدید را از میان شخصیت های حاشیه ایی معرفی می کند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که بارقه هایی از ترفندهای هیلیس میلر نیز به منظور مرکز زدایی در پژوهش بچشم میخورد. سرانجام اینکه با پذیرفتن ادوارد آلبی به عنوان خوانشگری در میان دیگر خوانشگران بر آنیم تاا مفاهیم آشنایی چون قربانی، امضا، و هدیه را در آین نوشته ادبی به چالش بگیریم
: In a process called is deconstructing the play and finding out the various liguistic resources offered by the text in the process of its three acts and beyond it,would ultimately serve the prpose of highlighting the vulnerabilities of its championed protagonists. moeover, the decenting strategies of J.Hillis Miller occasionally sparkle throughout our reading: fram the very title to the fall of the curtain and...
Topical Name Used as Subject : Deconstruction
: Binary oppositions
: Supplement
: Closing the Hierachal Gap
: Signature
: Gift
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی