رکورد قبلیرکورد بعدی

" Psychoanalytic (Feminist) Reading of Toni Morrison's The Bluest Eye "


Record identifier : 564516
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Poorali Mansour kandy, Soheila
Title and statement of responsibility : Psychoanalytic (Feminist) Reading of Toni Morrison's The Bluest Eye [Thesis]/پورعلی منصورکندی، سهیلا;supervisor: Manoochehr Haghighi;advisor: Hossein payanddeh
Publication, Distribution,Etc. : , 2005
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography: p. 106-108
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : این پایان نامه به چگونگی موقعیت و شخصیت های رمان آبی ترین چشم می پردازد و برآنستکه مساله کسب هویت را در زنانی که استعمار دوگانه دارند، برررسی کند. پرسش های تحقیق: آیا رابطه‌های موجود در نژاد، جنسیت و سطح طبقاتی، عواملی تعیین کننده در استعمار چندگانه زنان سیاه‌پوست در جوامع خودشان می باشند؟ یافته‌های تحقیق: اگرچه مطالعات و تحقیقات فرهنگی گسترده‌ای از سوی روانشناسان، روانکاوان و محققان فرهنگی، ارتباط جنسیت و روانکاوی شخصیت ( کسب هویت ) را به اثبات رسانده است، تحقیقات بسیار ناچیزی، رابطه ظریف و در عین حال تنگاتنگ و ریشه‌ای نژاد و کسب هویت را مورد بررسی قرار داده است. از اینرو تحقیق حاضر با تلاش فراوان و علی رغم محدودیت هایی که روانکاوان برای فردیت نژادی بوجود آورده اند انجام گرفته و به نتایج زیر دست یافته است. شکل گیری ساختار روانی زن به عواملی چند وابسته است که مرکبند از: زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جنسیتی و البته نژادی که مورد آخر را نویسنده به عنوان تعیین کننده ترین عامل مطرح کرده است. با کاوش در ساختار فراوانی زنان، تحقیق حاصله در عرصه استعمار ذهنیت و فردیت چندگانه زنان، عوامل نژادی را مهمترین و ریشه‌دارترین عامل در شکل گیری نادرست و سپس انهدام هویت زنان در رمان تعیین کرده است علی رغم اینکه نژاد و جنسیت از دیدگاه روانی آنقدر درهم آمیخته شده‌اند که تفکیک ناپذیرند، ولی تفاوت نژادی نسبت به عوامل دیگر آنقدر قوی است که فرصت و زمینه بروز عوامل دیگری را نداده و به همراه عامل جنسیت که در سطحی ضعیف تر از نژاد عمل می کند نقش های اصلی را در شکل گیری هویت فردی و نژادی ایفا می کنند
Topical Name Used as Subject : Psychoanalysis
: Psychoanalysis of Race
: Feminist
: Racial Identity
: Seif- other Mirroring
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی