رکورد قبلیرکورد بعدی

" Analysis of Sentential Shifts in Translation and a Taxonomy of shifts "


Record identifier : 564522
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Jalalifar, Hosein
Title and statement of responsibility : Analysis of Sentential Shifts in Translation and a Taxonomy of shifts [Thesis]/جلالی فر، حسین;supervisor: F. Farahzad;advisor: GH. Tajvidi
Publication, Distribution,Etc. : , 2004
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography: p. 133-135
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , Colleg of Persian Literature and Foreign Languages Allameh Tabatabaei
Summary or Abstract : هدف تحقیق: جستجوس تغسسراتی است که در ترجمه از انگلیسی به فارسی ممکن است توسط مترجم اعمال شود. پرسشهای تحقیق: آیا طبقه‌بندی وینی و داربلنت در متون ترجمه شده از انگلیسی به فارسی نیز کاربرد دارد؟ آیا تغییرات دیگری نیز در این متون می توان یافت که خارج از طبقه بندی ایندو باشد؟ روش تحقیق: مطالعه موردی. جامعه آماری: بیست دانشجوی ادبیات انگلیسی موفق در زمینه ترجمه و بیست دانشجو مترجمی زبان انگلیسی این دو متن را ترجمه کردند. یافته‌های تحقیق: بعد از تجزیه و تحلیل متون ترجمه شده تغییرات ترجمه طبقه بندی شده که هفت مورد در ترجمه متن ادبی و هشت مورد در ترجمه متن اقتصادی طبق وینی و داربلنت طبقه بندی گردید. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: نتیجه تحقیق نشان از اثبات فرضیه‌های نخستین تحقیق داشت: تمام تغییرات ترجمه معرفی شده توسط وینی و داربلنت در متون ترجمه شده از انگلیی به فارسی نیز صدق می کنند. در روش وینی و داربلنت واحد ترجمه کلمه است. بنابراین اگر واحد ترجمه دو متن کوتاه را برعهده گرفتند استفاده از مترجمان زبده و متون بیشتر و کاملتر موجب گردآوری اطلاعات و نتایج بهتر و بیشتری خواهد شد
: The term shifts is used to refer to changes, which occur in the process of translating because of the systemic differences between source language and target language, shits result attemt todeal with these systematic differences. The present reseach is a case study designed to analyze differrent shifts. and... The listed shifts were carfully examined to see whether they could be classifed as vinary and Darbelnet's modles. and to see whether there were any shifts, which fell beyond their framework.
Topical Name Used as Subject : Translation shifts
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی