رکورد قبلیرکورد بعدی

" Investigating the relationship between proficiency in a foreign language multiple intelligences "


Record identifier : 564528
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Yeganehfar, Bahreh
Title and statement of responsibility : Investigating the relationship between proficiency in a foreign language multiple intelligences [Thesis]/یگانه‌فر، بهاره;supervisor: Birjandi;advisor: Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2005
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , college of persian literature and foreign language allameh tabatabai
Summary or Abstract : شرکت کردند و از میان کسانی که نمره ۷ و به بالا کسب کردند انتخاب شدند تا در آزمون هوش چندگانه شرکت کنند. یافته‌های تحقیق: در این مطالعه مشخص شد که مهارت نوشتن ارتباطی مثبت با هوش لفظی زبانی دارد و مهارت صحبت کردن ارتباطی مستقیم با هوش درون فردی دارد. طبق این مطالعه مهارت خواندن ارتباطی با هوش موسیقیایی و یمان فردی دارد. همچنین هوش درک شنیداری ارتباطی مستقیم با هوش میان فردی و درون فردی دارد IELTS موضوع این پایان نامه بررسی ارتباط بین یادگیری مهارتهای زبان خارجه و هوشهای چندگانه می باشد. تدریس زبان با در نظر گرفتن هوش های چندگانه می تواند تحولی عظیم در روش های یادگیری ایجاد کند. در این مطالعه ابتدا گروهی از دانش آموختگان زبان انگلیسی که مهارتهای زبانی آنها در حد مطلوب بود در آزمون
: The results found that among all eight intelligences the interpersonal intelligence correlated meaningfully with success in overall language proficiency. As with the writing skill in a foreign language, the researcher found that there was significant correlation betweenbetween success in writing in a fireign language and linguistic intelligence as well as spatial intelligece.the study indicated that intrapersonal ontelligence correlated the most with speaking skill. Logical ontelligence also showed a meaningful correlation with this skill. the next skill tested in this study, was reading was reading skill. concerning reading, the study found meaningful relationship between intrapersonal intelligence and listening skill, while interpersonal intelligence correlated with the skill to an acceptable degree..
Topical Name Used as Subject : Intelligence
: Unitary Intelligence
: Language proficiency
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی