رکورد قبلیرکورد بعدی

" cohesion, cohesive Devices and presupposed Items in the last Grade of Hight school English textbook pasages "


Record identifier : 564529
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Sadrossadat, Leyla
Title and statement of responsibility : cohesion, cohesive Devices and presupposed Items in the last Grade of Hight school English textbook pasages [Thesis]/صدرالسادات، لیلا;supervisor: M.Fahim;advisor: M.Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2005
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Biblioghraphy
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of arts
Body granting the degree : , college of persian literature and foregion languages allame tabataba'i universit
Summary or Abstract : مرجع پیش فرضیات پیشتر در جملات دور قرار داشتند authentic و متون سال سوم دبیرستان کجاست؟ نتیجه‌گیری و پیشنهادات: برای سوال اول این بود که اختلاف چشمگیری در تعداد کلی ابزارهای انسجام متنی در ۲ گروه وجود نداشت برای اطمینان بیشتر خی ۲ های دیگر بر روی زیرمجموعه‌های ۲ گروه انجام شد. برای پاسخگویی به سوال دوم پیش فرضیات به ۳ گروه تقسیم شدند با استفاده از خی ۲ مکان آنها در جمله بین ۲ گروه سنجیده شد نتیجه اختلاف چشمگیر را نشان داد. بدین معنا که مرجع پیش فرضیات در گروه کتاب درسی در همان جمله قرار داشت در حالی که در گروه authentic آیا کتاب سوم دبیرستان دارای ابزار انسجام متن کافی هستند؟ مکان پیش فرضیات در متون authentic هدف تحقیق: بررسی وجود ابزار انسجام متن در کتاب سال سوم دبیرستان و مکان مرجع پیش فرضیات در متون سال سوم دبیرستان برای مقایسه متون و یافتن تفاوت متون اصلی با متونی که برای غیرفارسی زبانان تهیه می شود. پرسش های تحقیق: در مقایسه با متون
: this research is a descriptive research carried out to inegstigate the existece of the cohesiveness in the 3rd year of hight school English textbooks. Authentic texts were to be compared to. as for the critenria, the category presented by Halliday and Hassan for the cohesive devices was selected. Two questions were formed and the analysis of the two groups was examined using chi-square. Total number of cohesive devices was examined in each group as to answer the first question. the result showed that no significant difference exised..
Topical Name Used as Subject : Presupposed items
: Cohesive Devices
: cohesive
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی