رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Functional Analysis of Theme / Rheme organization in the Iranian Civil Code and its English Translation "


Record identifier : 564530
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Androudi, Arash
Title and statement of responsibility : A Functional Analysis of Theme / Rheme organization in the Iranian Civil Code and its English Translation [Thesis]/اندرودی، آرش;supervisor: Gholamreza Tajvidi;advisor: Hussein Mollanazar
Publication, Distribution,Etc. : , 2005
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , college of persian literature and foreign languages Allameh Tabatabaei
Summary or Abstract : هدف تحقیق: بررسی ترجمه از حیث چگونگی ایجاد تعادل در ساختار اطلاعاتی متن مبدا و متن مقصد به نحو کارآمد می تواند فواید و آثار کاربردی متعددی برای مترجمان حرفه‌ای و نیز دانشجویانی که در پی یادگیری این فن هستند داشته باشد. پرسشهای تحقیق: آیا ساختار اطلاعاتی جمله از حیث آرایش مبتدا و خبر در زبان حقوقی فارسی با آرایش مبتدا و خبر زبان حقوقی انگلیسی متناظر هستند؟ چنانچه فرآیند ترجمه منجر به بروز جابجایی در این آرایش شده است؟ یافته‌های تحقیق: زبان حقوقی فارسی و انگلیسی از حیث آرایش مبتدا و خبر مشابه هستند مع الوصف در مواردی بین آرایش مبتدا و خبر در این دو زبان اختلاف دیده می شود که موارد اختلاف همگی اختیاری هستند و در همه آنها امکان دستیابی به آرایش مشابه وجود دارد. موارد اختلاف عمدتا ناشی از تفاوت ترتیب واژگانی و نیز کیفیت تربیت واژگانی و نیز کیفیت ترتیب واژگانی زبان فارسی و زبان انگلیسی هستند علاوه بر این اختلاف دو نظام حقوقی و نبودن تاسیس حقوقی ما به ازا نیز در بعضی موارد در بروز چنین تفاوتهای تاثیر داشته‌اند. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: ایجاد تعادل در آرایش مبتدا و خبر به عنوان عناصر مهم ساختار اطلاعاتی متن از اهمیت ویژه‌ای در ترجمه برخوردار است و گنجاندن این نکته در برنامه آموزشی مترجمان ضروری است
: The results of the research indicate that theme / rheme organization of persian legal discoure corresponds to that of English legal discoure and the occasional shifts are optional and mainly caused by the free word order of persian language and some Difference in the legal systems of the two countries.
Topical Name Used as Subject : Functional Grammar
: Theme
: Rheme
: Shift
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی