رکورد قبلیرکورد بعدی

" Incidental learning of Grammar while reading "


Record identifier : 564536
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Sadeghi, vahid
Title and statement of responsibility : Incidental learning of Grammar while reading [Thesis]/صادقی، وحید;supervisor: M.Nowruzi;advisor: F. Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2005
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of arts
Body granting the degree : , college of persian literature and foreign languages Allameh TabaTabaei
Summary or Abstract : هدف تحقیق: بررسی امکان یادگیری تصادفی برخی از نکات دستور زبان در این تحقیق ساختار مجهول زمانهای حال ساده و گذشته بوده است. پرسش های تحقیق: آیا برخی از ساختارهای دستور زبان در یان تحقیق ساختار مجهول زمانهای حال ساده و گذشته ساده به ثصورت تصادفی فراگرفته می شودند؟ جامعه آماری: شامل ۵۵ نفر از فراگیران مونث زبان در موسسه آموزش عالی آزاد صدر واقع در اصفهان بودند. یافته‌های تحقیق: محاسبات آماری نشان داد که تفاوت عملکرد ۲ گروه به اندازه کافی زیاد بود و فرضیه خنثی رد گردید. به بیان دیگر گروهی که متون همراه با پی نوشته‌های توضیحی را دریافت نمودند عملکرد بهتری را نسبت به گروه دیگر از نظر آماری ارائه نمودند. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فراگیران زبان قادرند برخی از نکلت دستوری را به صورت تصادفی فراگیرند گرچه که بنابر نیازهای مختلف فراگیران و شرایط خاص هریک برای تدریس دستور متدهای مختلف ارائه می گردد یادگیری تصادفی نیز می تواند به عنوان یکی از راههای موجود مورد استفاده قرار گیرد
: This study tried to investigate the role of incidental learning of grammer while the focus is on something else. Ten reading passage which abounded in the use of the passive voices of the simple present and simple past tenses were selected. The passive sentences were paraphrased in their active forms in the footnotes. As a result the null hypothesis which stated that no grammatical points, the above metioned ones, are learned as far as incidental learning is cocerned, is rejected..
Topical Name Used as Subject : Incidental learning
: Grammer
: Reading Comprehension
Uncontrolled Subject Terms : /
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی