رکورد قبلیرکورد بعدی

" On The Relationship Between Personalty Type and Learning Strategies "


Record identifier : 564552
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Chekeni, Zohreh
Title and statement of responsibility : On The Relationship Between Personalty Type and Learning Strategies [Thesis]/چکنی، زهره;supervisor: Birjandi;advisor: Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2006
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , college of persian literature and foreign languages Allameh TabaTabaei
Summary or Abstract : از آنجا که راهکارهای آموزشی به طور روز افزون در حوزه آموزش اهمیت پیدا می نماید و از سویی دیگر خود تحت تاثیر عوامل مختلفی چون هوش فرهنگ و شخصیت قرار می گیرد محقق برآن شده که د رتحقیق حاضر رابطه میان راهکارهای آموزشی و نوع شخصیت فراگیران موفق ایرانی را جست و جو نماید. طی تحقیقات متعدد در محیطهای مختلف ثابت شده است که تعلیم راهکارهای آموزشی متناسب با ویژگی های افراد نتایج آموزش زبان را به نحو چشمگیری ارتقاء می دهد. پرسشهای تحقیق: آیا بین نوع شخصیت زبان آموزان و استراتژی های یادگیری به کارگرفته شده توسط آنها درفراین د یادگیری زبان دوم ارتباط معنی داری وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق: براساس نتایج آماری توصیفی فرضیه تایید شد. نتایج حاکی از آن است که بین نوع شخصیت زبان اموزان و استراتژی های یادگیری به کار گرفته شده توسط آنها در فرایند یادگیری زبان دوم ارتباط معنی داری وجود دارد. بع عنوان کثال افراد برونگرا از راهکارهای آموزشی شناختی استفاده فعالانه تری داشتند و از طرفی افراد متفکر رتهکارهای آموزشی فراشناختی و جبرانی را به نحو پویا استفاده فعالانه تری داشتند و از طرفی افراد متفکر راهکارهای آموزشی فراشناختی و جبرانی را به نحو پویا تری به کار گرفته اند. لازم به ذکر است که بین همه چهار ویژگی شخصیتی و راهکارهای آموزشی ارتباطاتی خاص مشخص شد
: In this research learniners have been evalited on their patterns of learning stratege use and their MBTI personality type and then throught Statistical procedure, Particularly T_Test the relationship between these variable have been looked for to answer the research question of this paper. Is there any relationship between personality learniig strategies? The results showed that there are some personality types and some learning strategies, which are somehow related. for example cognitive strategies are proved to be related to E/I, F/T personality types; Memory strategies had relationship with S/N types, and etc..
Topical Name Used as Subject : Personality
: Learning strategies
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی