رکورد قبلیرکورد بعدی

" A survey of the shift from modernism to Postmodernism in: Saul bellow's seize the day and kurt vonnegut's slaughterhouse-five "


Record identifier : 564560
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Omrani, Vahid
Title and statement of responsibility : A survey of the shift from modernism to Postmodernism in: Saul bellow's seize the day and kurt vonnegut's slaughterhouse-five [Thesis]/عمرانی، وحید;supervisor: Haghighi;advisor: Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2006
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : هدف تحقیق: تحقیق حاضر سعی برآن نموده است تا در جهت رفع ابهامات خوانندگان ادبی ایرانی علاقمند به ادبیات مدرنیستی و پسا مدرنیستی د رحوضه داستانویسی گانی مثبت بردارد و تئوریهای مرتبط به مسئله را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا به شکلی کاربردی وجوه مورد بحث روشن شود. نتیجه بدست آمده اشاره دارد که با توجه به نظریه لینداهاچن، پسامدرنیسم به عنوان رهیافتی سئوال برانگیز می باشد که خود دربرگیرنده دو رهیافت از لحاظ عنوانی می باشد. بدین معنا که خود شامل مدرنیسم و پسا مدرنیسم است که طرح سئوال بی جواب می نماید و ذهن خوانندگانی ادبی را به تفکرات عمیقی راجع به بعد این دو رهیافت در حوضه ادبیات داستانی می نماید
Topical Name Used as Subject : Individualism
: Epistemological level modenism
: Ontological postmodernism
: Metafictionality
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی