رکورد قبلیرکورد بعدی

" The relationship between the use of language learning strategies and age, gender and language achievement of Iranian hight school students "


Record identifier : 564561
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Hosseini nezhad, Mahdi
Title and statement of responsibility : The relationship between the use of language learning strategies and age, gender and language achievement of Iranian hight school students [Thesis]/حسینی نژاد، مهدی;supervisor: Khatib;advisor: Nowroozi
Publication, Distribution,Etc. : , 2006
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : هدف تحقیق: فراوانی بکارگیری راهبردهای یادگیری را براساس متغیرهای سن، جنسیت و پیشرفت زبانی در میان دانش آموزان بررسی می نماید. جامعه آماری: شامل ۸۱۱ پسر و ۰۳۱ دختر دبیرستانی بودند که در یک دبیرستان پسرانه و یک دبیرستان دخترانه شاهرود تحصیل می کردند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که سن و جنسیت هیچ تفاوت معنی داری در بکارگیری کلی راهبردها پدید نمی آورند در حالی که پیشرفت زبانی تفاوت معنی داری در بکارگیری کلی راهبردها و بکارگیری هر یک از مقوله‌ای راهبردی پدید می آورند در حالی که پیشرفت زبانی تفاوت معنی داری در بکارگیری کلی راهبردها و بکارگیری هر یک از مقوله‌های راهبردی پدید می آورد. دانش آموزان موفق کاربرد راهبردی بیشتری از دانش آموزان ناموفق گزارش دادند
: The study also investigated the frequency of strategy use among these students according to age, gender and language achievement variables. the results showed that age and gender had no significant differences on the total use of stratgies whereas language achievement had a significant diffence on the total use of strategies more of each strategy category. hight-achieving students reported using strategies more often than low-achieving students.
Topical Name Used as Subject : Good language learner
: Language learning strategies
: Language achievment
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی