رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Consideration of the learners' top - Doen and /or Bottom-up processing in their listening comprehension "


Record identifier : 564572
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Taherkhani, Reza
Title and statement of responsibility : A Consideration of the learners' top - Doen and /or Bottom-up processing in their listening comprehension [Thesis]/طاهرخانی، رضا;supervisor: Khtib;advisor: Nowruzi
Publication, Distribution,Etc. : , 2006
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : هدف تحقیق: بررسی این که زبان آموزان ایرانی در سطح ما قبل متوسط از کدام یک از روشهای تاپ داون و یا باتم آپ در مهارت شنیداریشان استفاده می کنند. پرسشهای تحقیق: اگر روشهای تاپ داون و باتم آپ با هم در تضاد ظاهری هستند کدام یک توسط زبان آموزان ایرانی در سطح ماقبل متوسط ترجیح داده می شود؟ جامعه آماری: ۰۹ نفر شامل ۲۷ دختر و ۸۱ پسر بوده و همه آنها در ترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در رشته های مترجمی زبان انگلیسی و یا ادبیات انگلیسی مشغول به تحصیل بودند. یافته‌های تحقیق: در آزمایش ۱ زبان آموزان از روش باتم آپ در آزمایش ۲ از روش تاپ داون استفاده کرده و در آزمایش ۳ هیچ کدام از روشها را بر دیگری ترجیح ندادند. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: نشام می دهد که زبان آموزان در این سطح توانایی بکارگیری هر دو روش باتم آپ و تاپ داون را دارا می باشند و مدرسان باید برای هر دو روش به یک اندازه اهمیت قائل شوند
: This research was aimed at finding out whether iranian EFL learners of English at the pre-intermediate level would prefer bottom-up or top-down processing in their listining comprehnsion. in this experiment the learners were constrained by the sentences and could not realize the target words correctly and used top-down processing. in experiment3, low frequency words were chosen which were unlikely to fall within the vocabulary of the learners but which phonologically resembled hight - frequency words they were likely to know. sentences were designed in a way to provide a meaningful context for the low-down processing; they also wrote a lot of non-words, and the difference between using the words' onset and the words' offset not significant..
Topical Name Used as Subject : Acoustic phonetic
: Applied linguistics
: onset
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی