رکورد قبلیرکورد بعدی

" An Investigation on the validity of the cloze test as a Measure of Grammar kniwledge "


Record identifier : 564573
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Safdari, Saeed
Title and statement of responsibility : An Investigation on the validity of the cloze test as a Measure of Grammar kniwledge [Thesis]/صفدری، سعید;supervisor: Birjandi;advisor: Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2006
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : به ترتیب حایز همبستگی ۳۸/۰ ۱۶/۰ و ۵۷/۰ شدند. از نظر دسته بندی دانشجویان نیز این آزمونها به ترتیب نایل به همبستگی ۶۷/۰، ۵۵/۰ و ۳۷/۰ شدند. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: آزمون کلوز را می توان ابزاری مناسب برای سنجش دانش دستوری دانست Fixed rstio clozeو Rational cloze هدف تحقیق: یافتن راهی مناسب برای استفاده از آزمون کلوز بوده است. پرسشهای تحقیق: آیا رابطه معنی داری بین نمرات حاصل از آزمون کلوز و بخش گرامر تافل وچود دارد؟ آی تفاوتی میان آزمونهای مربوطه در سنجش دانش دستوری وجود دارد؟ آیا آزمون کلوز دانشجویان را همانند آزمون تافل دسته بندی می کند؟ یافته‌های تحقیق: نشان دادند که نمرات آزمون تافل و
: THis study was an attempt to investigate the validity and applicability of cloze test as a measure of the grammatical knowledge Knowledge. These questions focused on wether rational and fixed -ratio cloze tests can gain acceptable correlations with the second section of the TOEFL or not, and if rational cloze can outdo fixed-ratio cloze in getting in line with the TOEFL in both measuring and classifying the subjects. and ... finally the statistical calculations showed that rational cloze test was doing much more like the TOFEL and brought higher correlations with it. while fixed - ratio cloze test did not offer correlationa as the former did..
Topical Name Used as Subject : Cloze restC
: Test validity
: Grammar Knowledge
: Deletion Pattern
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی