رکورد قبلیرکورد بعدی

" The relationship between out-of- class language learning strategy use and reading comprehension ability "


Record identifier : 564576
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Barbary, Fatemeh
Title and statement of responsibility : The relationship between out-of- class language learning strategy use and reading comprehension ability [Thesis]/بربری، فاطمه;supervisor: Marefat;advisor: nowruzi
Publication, Distribution,Etc. : , 2007
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibligraphy
Dissertation of thesis details and type of degree : master of arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : هدف تحقیق: بررسی ارتباط بین استراتژیهای یادگیری زبان خارج از کلاس و خواندن و درک مفاهیم می باشد. پرسشهای تحقیق: آیا بین زبان آموزان در استفاده از استراتژیهای ساختاری عملکردی یا نظارتی تفاوت چشمگیری وجود دارد؟ آیا بین زبان آموزان در استفاده از استراتژیهای ساختاری عملکردی یا نظارتی به اندازه سطح زبانی آنها تفاوت چشمگیری وجود دارد؟ روش تحقیق: کاربردی. یافته‌های تحقیق: محاسبان آماری نشان داد که زبان آموزان روش نظارتی را از همه بیشتر استفاده می کنند استراتژیهای یادگیری زبان را به اندازه سطح زبان یا خواندن و درک مفاهیم خویش استفاده نمی کنند اگرچه زبان آموزان استراتژیهای زیادی به طور ناخودآگاه برای یادگیری زبان استفاده می کنند ولی ایده یادگیری از طریق استراتژیها برای آنها جدیدی می باشد
: the study reported here was designed to investigate the probable inter-realtionship between proficiency level strategies. The results showed that students mostly used monitoring strategy, it means that learners pay more attention to the use of linguistic forms and modify language responses the most. the second major conclusion of the present research is that the iranian EFL learners do not employ the formal, functional or monitoring learning stratgies differntly as far as theirproficiency levels are concerned. this result indicated that they used more receptive skills than productive skills..
Topical Name Used as Subject : learning strategies
: Formal practice
: Monitoring
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی