رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Descriptive corpus-based study of the stragies applied in translating persian " kasre esafe " into english "


Record identifier : 564610
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Rezaei, Heidar
Title and statement of responsibility : A Descriptive corpus-based study of the stragies applied in translating persian " kasre esafe " into english [Thesis]/رضائی، حیدر;supervisor: Tajvidi;advisor: Farahzad
Publication, Distribution,Etc. : , 2007
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of arts
Body granting the degree : , College of Persian Literature and Foreign Languages Allameh Tabatabaei
Summary or Abstract : و مصدر استفاه شده است. اضافه اشتمالی بیشتر به صورت واژه به واژه ترجمه شده است. در ترجمه اضافه توضیحی بیشتر از ترکیبات مقبلوب استفاده شده است واضافه وصفی تنها به صورت ترکیبات مقلوب ترجمه شده است of ترجمه شده است. اضافه ملکی بیشتر به صورت ترکیبات مقلوب ترجمه شده است. در ترجمه اضافه مصدری بیشتر از حرف اضافه of هدف تحقیق: بررسی پیکره ای راهبردهای ترجمه کسره اضافه فارسی به انگلیس است. از مجموع ۳۱ نوع ترکیب اضفه مورد بحث در این تحقیق ۰۴۳ مورد ترکیب اضافه از شش نوع ترکیب در پیکره مورد استفاده یافت شد. نتایج بررسی به این قرار است: اضافه اختصاصی بیشتر به صورت حرف اضافه
: The present research reports a descriptive corpus- bases study of the stregies applied in translating persian kasre ezafe into english . this research adopted a semantic approach and tried to shed light on one of the problematic areas in translating from persian into english and it would have pedagogical implications in translator trining and translation evaluation.
Topical Name Used as Subject : kasre esafe
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی