رکورد قبلیرکورد بعدی

" A comparative Study on the Validity of c-tesh and cloze procedure as Integrative Tests of Gental English proficiency "


Record identifier : 564622
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Saeedi, Masoud
Title and statement of responsibility : A comparative Study on the Validity of c-tesh and cloze procedure as Integrative Tests of Gental English proficiency [Thesis]/سعیدی، مسعود;supervisor: Birjandi;advisor: Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2007
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , College of Persian Literature and Foreign Languages Allameh Tabatabaei
Summary or Abstract : .و تست تافل وجود دارد. تستهای به لحاظ ضرایب همبستگی یا تست تافل با هم تفاوت محسوسی دارند c و تست تافل وجود دادرد. همبستگی معناداری بین عملکرد شرکت کنندگان به لحاظ نمرات آنها در تست cloze به لحاظ شاخص همبستگی آنها با تست تافل وجود دارد؟ یافته های تحقیق: همبستگی معناداری بین عملکرد شرکت کنندکان به لحاظ نمرات آنها در تست cloze و تست c و تست تافل وجود دارد؟ آیا تفاوت محسوسی بین تست cloze و تست تافل وجود دارد؟ آیا همبستگی محسوسی بین عملکرد زبان آموزان در تست c به عنوان تستهای ستجش دانش زبان انگلیسی می باشد. پرسش های تحقیق: آیا همبستگی محصوسی بین عملکرد زبان آموزان در تست cloze و تست c هدف تحقیق: بررسی مقایسه‌ای اعتبار تست
: Aimes the study is comparative Study on the Validity of c-test and cloze procedure as Integrative Tests of Gental English proficiency.The following research questions were developed in this study: Is there any statically significant correlation between participants' performance on the C-test and their scores on the TOEFL? IS there any Statistically significant between participants' performance on the Cloze test and their scores on the TOEFL? The researcher's finding in this study showed that there was a statisically significant correlation coefficient between the TOEFL score and both C-test and cloze test scores..
Topical Name Used as Subject : Cloze Test
: C-test
: Criterion related
: Simple linear regression
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی