رکورد قبلیرکورد بعدی

" The use of Hedging Devices in the Two Disciplines of Humanity and Sciences; a Contrastive study "


Record identifier : 564634
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Fathi, Seyyed Abdorreza
Title and statement of responsibility : The use of Hedging Devices in the Two Disciplines of Humanity and Sciences; a Contrastive study [Thesis]/فتحی، عبدالرضا;supervisor: Norouzi;advisor: Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2008
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i Unhversity facultu of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : هدف تحقیق: تعیین استفاده از ابزارهای تضعیف کننده در دو رشته علوم انسانی و علوم تجربی و فنی بررسی مقابله ای، مقایسه ای است. فرضیه های تحقیق: تفاوتی میان بخشهای نتیجه گیری مقالات گروه علوم انسانی براسا تضعیف کننده ها وجود ندارد. تفاوتی میان بخشهای نتیجه گیری مقالات گروه علوم تجربی و فنی براساس تضعیف کننده ها وجود ندارد. تفاوتی میان بخشهای نتیجه گیری مقالات گروه علوم انسانی و گروه علوم تجربی و فنی براساس تضعیف کننده ها وجود ندارد. نتیجه گیری و پیشنهادات: اطلاع از کاربرد و عملکرد این تضعیف کننده ها می تواند در بهبود تحلیل کلام ارتباطی نقش موثر ایفا کنند. هر سه فرضیه این تحقیق رد شد
: The study aims at seeing the differenced between the two disciplines in the application of hedging devices and also to see the differences of two incidences, type and frquencies of the hedges among the different fields of two disciplines. 108 articles from two disciplines of hummanity and science were chisen and the conclusion sections of the articles were scrutinized for th hedging devices..
Topical Name Used as Subject : Discourse analysis
: ESP
: Hedging
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی