رکورد قبلیرکورد بعدی

" On the Role of Different Text structures in Reading comprehension of Iranian EFL Learners "


Record identifier : 564636
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Dehqan, Mahmood
Title and statement of responsibility : On the Role of Different Text structures in Reading comprehension of Iranian EFL Learners [Thesis]/دهقان، محمود;supervisor: Nowrouzi;advisor: Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2007
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i Unhversity facultu of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : هدف تحقیق: بررسی تاثیر ساختارهای بلاغی مختلف بر درک مطلب زبان آموزان انگلیسی در ایران است. پرسش های تحقیق: آیا ساختارهای بلاغی مختلف تاثیری بر درک مطلب زبان آموزان انگلیسی در ایران دارد؟ کدام یک از ای ساختار های بلاغی برای درک مطلب زبان آموزان انگلیسی در یاران راحتتر و کدامیک سختتر است؟ یافته های تحقیق: حاکی از آن است که ساختارهای بلاغی مختلف بر خواندن و درک مطلب زبان آموزان انگلیسی در ایران تاثیر دارد. ساختار بلاغی علت و معلو برای درک مطلب زبان آموزان انگلیسی در ایران سختتر از ساختارهای بلاغی قیاس و تقابل و مسدله و حل مسئله است
: The study reported here was designed to investigate the effect of three expository text structures on reading comprehension of Iranian EFL learners. The results of the study showed that different text structure have effect on reading comprehension of the Iraninan EFL learniers. It means these text structures may facilitate or hinder the comprehension of foreign language learniers..
Topical Name Used as Subject : Text structures
: Reading comprehension
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی