رکورد قبلیرکورد بعدی

" On some bayesian Statistical Mobels in Actuarial Science with Emphasis on Claim Count "


Record identifier : 564658
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Abolghasem Joshaghani,Maryam
Title and statement of responsibility : On some bayesian Statistical Mobels in Actuarial Science with Emphasis on Claim Count [Thesis]/ابوالقاسم جوشقانی;supervisor: Farzad Eskandari;advisor: Mohammad Reza Salehi Rad
Publication, Distribution,Etc. : , 2008
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai e University E.C.O College of Insurance
Summary or Abstract : .هدف تحقیق: بررسی تعدادی مدلهای آماری بیزی در علوم اکچوئری با تاکیر بر تعداد خسارت است. پرسش های تحقیق:چگونه می توان پارامترهای این مدل را برآوردکرد؟ روش تحقیق: کتابخاه‌ای. یافته های تحقیق: حاکی از همگرایی چهار مدل ذکر شده می باشد با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مانده ها مدل یک به مدل سه ارجحیت داشته همچنین از میان سه توزیع آماری برازش داده شده بر داده های تعداد خسارت ترتیب بهترین توزیع ها به صورت دوجمله‌ای منفی پوآسن انباشته شده در صفر و پوآسن تعمیم یافته می باشد
: The aim of this thesis is to describe some aspect of insurance issues from the Bayesian point of view. We use advanced computational techniques to estimate posterior models among different distributions for claim counts also various models for both claim amounts and counts. We construct a flexible kind of Markov Chain Monte Carlo methods, Gibbs Sampler, aim mplement it in various illustrated examples..
Topical Name Used as Subject : Bayesian Theory
: Bayesian Apprach
: MCmc
: WinBUGS
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی