رکورد قبلیرکورد بعدی

" Strategies Employed for the Translation of Culture-Specific Items: A Comparative Study of the Translation of Sadeq Hedayat's Works into English "


Record identifier : 564706
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Safari, Javad
Title and statement of responsibility : Strategies Employed for the Translation of Culture-Specific Items: A Comparative Study of the Translation of Sadeq Hedayat's Works into English [Thesis]/جواد صفری;supervisor: Zia Tajeddin;advisor: Ahmad Sedighi
Publication, Distribution,Etc. : , 2008
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibiliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : هدف تحقیق: بررسی راهبردهای استفاده شده برای ترجمه اصطلاحات فرهنگی، بررسی تطبیقی ترجمه آثار هدایت به زبان انگلیسی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بیشتر موارد مترجمین سعی دارند تا از بار فرهنگی اصطلاحات کاسته و آنها را با کلمات و عبارات خنثی در زبان مقصد جایگزین فرهنگی هاجز بوده یا برای آن معادل مناسبی نیم یابد
: The purpose of this study was to make a comparison between the Persian text of the works of Sadeq Hedayat and the English translations selected and edited by B. Spooner, and to identify and scrutinize the translation of culture-bound items. Research questions focused on the existence of translation strategies the translator(s) employ to translate culture-specific items, the frequency/abundance of such strategies, and whether or not domestication is the most frequent strategy. Development of the study included the analysis of an approximate- 20000- word translation analysis employing Word Analysis, Phrase Analysis, Components Analysis, and Confirmatory Analysis for goodness-of-fit. Study results confirmed goodness-of-fit for the proposed conceptual hypothesis of strategy use. Items spotted had varying degrees of relation to the use of strategies, with Newmark's functional equivalent; Baker's using a more neutral word; Aixela's attenuation and absolute universalization; and Hervey's cultural transplantation holding the highest degree of relation. Research findings suggested that the majority of translators had very positive attitudes towards domestication. Given increased emphasis on identified results, university translator training programs have the potential to improve quality training throughout their preparation programs.
Topical Name Used as Subject : Culture- Specific Items (CSIs)
: Culture
: Ideology
: Strategies
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی