رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effect If Topic Development clues on the response of speaking test takers "


Record identifier : 564735
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : soleimani sabet, Mojtaba
Title and statement of responsibility : The Effect If Topic Development clues on the response of speaking test takers [Thesis]/مجتنی سلیمانی ثابت;supervisor: Khatib;advisor: Mistafaei
Publication, Distribution,Etc. : , 2009
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English
Body granting the degree : , Allam Tabatabai University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .هدف تحقیق: بررسی تاثیر سرنخهای بسط مطالب بر پاسخها در آزمون گفتار در زبان دوم است. نتایج نشان می دهد ارائه کارتهای اشاره حاوی سرنخهای بسط موضوع همراه با موضوع اصلی مورد سوال در امتحان شفاهی منجر به افزایش حجم کفتار و نیز افزایش تعداد جملات کامل و نیز انسجام گفتاری بیشتری می گرد
: this study was attempt to investigate the effect of using cue cards fllowing the main task in semi- direct speaking test.The Quantitative results were supported with the Subjective Evaluation of the recorded responses by two sepratte expert raters..
Topical Name Used as Subject : Cue card
: Interloctutor
: Topic
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی