رکورد قبلیرکورد بعدی

" Strategic Allocation of Working Memory and Other Attentional Resources in Simultaneous Interpreting ( A Replication and a case Study) "


Record identifier : 564736
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Ebrahimi, Reza
Title and statement of responsibility : Strategic Allocation of Working Memory and Other Attentional Resources in Simultaneous Interpreting ( A Replication and a case Study) [Thesis]/ابراهیمی، رضا;supervisor: MAhmoodzadeh;advisor: Mollanazar
Publication, Distribution,Etc. : , 2009
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Biblioghraphy
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Translation Studies
Body granting the degree : , ALLAME TABATABA'EE UNIVERSITY College of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : هدف تحقیق: تخصیص راهبردی حافظه در کار و دیگر منابع یادآوری در ترجمه شفاهی همزمان ( تحقیق موردی و همتاسازی)است. پرسش های تحقیق: آیا کیفیت ترجمه به صورت تابعی از طول زمانی کلمات در زبان مبدا کاهش می یابد؟ آیا کیفیت ترجمه به صورت تابعی از سرعت ارائه مطلب در زبان مبدا کاهش می یابد؟ آیا میان سرعت ارائه و طول رشته وروردی تعاملی مثبت وجود دارد؟ آیا کیفیت ترجمه به صورت تابهی از طول زمانی کلمات در زبان مقصد کاهش می یابد؟ و... یافته های تحقیق: علیرغم نیاز به سرعت عمل بالاتر در بازیابی واژگان معادل از حافظه بلند مدت در حین ارائه مطلب در سرعت بالاتر عملکرد مترجم در سرعت بالاتر بود. اثر طول کلمه که توسط بدلی مسرح شده در این تحقیق به وضوح قابل مشاهده بود. کلماتی که در انتهای رشته مبدا قرار داشتند بیشتر در ترجمه شفاهی حفظ شدند و معمولا در ابتدای آن ادا شدند. با افزایش سرعت ارائه استفاده از کلمات عام محصوص تر خواهد بود. میان پدیده حفظ کلمات و نرخ خطا موازنه‌ای دیده شد
: This case study as a close replication of Dr. Miriam shlesinger'd Doctoral thesis, is Disigned to Examine the systematic tradeoffs that seem to exist in simultaneous interpreting. It was found that (1) performance was better at faster rate despite the nees for morerapid retrieval of TL equivalents from LTM; (2) the word-final items appear most frequently and tend to be produced string-intially;(4) there is a trade-off between intedrity ( the number of items retained) and error rate.
Topical Name Used as Subject : Working Memory
: Interpreting
: Simultaneous Interpreting
: Translation
: Memory
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی