رکورد قبلیرکورد بعدی

" Translation,Globalization ,Foreignization "


Record identifier : 564738
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Alinoori, Leila
Title and statement of responsibility : Translation,Globalization ,Foreignization [Thesis]/علی نوری، لیلا;supervisor: Farahzad;advisor: Sedighi
Publication, Distribution,Etc. : , 2009
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Biblioghraphy
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Translation Studies
Body granting the degree : , ALLAME TABATABA'EE UNIVERSITY College of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : هدف تحقیق: بررسی میزان استفاده از شیوه بومی زدایی است در بخشی از پیوستار جهانی شدن ( ۲۸۳۱-۳۳۳۱ ) در ترجمه هی پنج داتسان انگلیسی توسط نجف دریابندری و پنج داستان انگلیسی دیگر توسط ابراهیم یونسی که در زمره مترجمان خبره ایرانی هستند. یافته های تحقیق: ترجمه با روند جهانی شدن ارتباط دارد و استفاده از شیوه بومی زدایی در هر دو موج جهانی شدن در کار هر دو مترجم در مقایسه با روش بومی سازی بیشتر است
: The purpose of this study was to examine the impact of the globalization trend on the translation practice. It also aimed at investigating the degree of foreignization in the translations done during the second and third wave of globalization.Research Hypotheses: 1. The practice of translation has changed as a result of globalization.2. The degree of foreignization strategy used in translation correlates with the trend of globalization.3. Translations done during the third wave of globalization are more foreignized compared to those of the second wave.Conclusion: Based on the data elicited from each of the three translations done during the second wave of globalization and the other two translations carried out over the third wave by Daryabandari as well as the five translations by Ebrahim Yoonesi during the second and third waves of globalization, the researcher came to interesting results which confirmed the first and second hypotheses but nullified the third one.The outcomes of the study indicated that both domestication and foreignization strategies were used in translations of all ten books and besides these two common strategies, there was a third way of neutralization in all ten translations. Both in the second and third wave of globalization foreignization procedures are used more than domestication ones by these two translators..
Topical Name Used as Subject : Translation
: Foreignization
: Domestication
: Globalization
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی