رکورد قبلیرکورد بعدی

" A PRAGMATIC STUDY OF EXPLICIT INSTRUCTION AND ITS EFFECT ON ACADEMIC EMAIL "


Record identifier : 564749
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : HOSSAIN MARDI, FATEMEH
Title and statement of responsibility : A PRAGMATIC STUDY OF EXPLICIT INSTRUCTION AND ITS EFFECT ON ACADEMIC EMAIL [Thesis]/حسین مروی، فاطمه;supervisor: ZIA TAJEDDIN;advisor: GHOLAMREZA TAJVIDI
Publication, Distribution,Etc. : , 2009
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bubliography
Dissertation of thesis details and type of degree : master of Arts
Discipline of degree : , TEACHING ENGLISH
Body granting the degree : , Allameh Tabataba,i University Faculty of Persian Literature and Foreign Language
Summary or Abstract : .تحقیقات نشان میدهند که رفتارهای کاربرد شناختی قابل تدریس و یادگیری هستند .زبان آموزان ایرانی باید این مهارتها را کسب کنند اما متاسفانه در زمینه ی شناخت و بهبود وضعیت کاربرد شناختی این زبان آموزان در ایران ، کمتر تحقیقی صورت گرفته است .هدف این تحقیق ، تشخیص تفاوت استفاده ی مشخصه های کاربرد شناختی برای دانش آموزانی میباشد که آموزش صریح دیده اند و آنهایی که این آموزش به آنها ارائه نشده است.تک تک مشخصه های کاربرد شناختی در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفته است .این مشخصه هااز درخواستهای پست الکترونیک آکادمیک) از دانشجو به استاد (اتخاذ شده است .با کد گذاری دقیق این مشخصه ها معلوم گردیده و سطح و ظرفیت کاربردشناختی زبان آموزان ایرانی معلوم میشود
: Studies show pragmatic norms are teachable. Iranian students of English need to acquire such skills. Unfortunately, little research has been conducted in Iran with the goal of assessing or enhancing the pragmatic status of these learners. This research was aimed at determining whether or not there are differences in pragmatic usage between subjects given explicit pragmatic instruction and those who were not. Each pragmatic feature was compared for each group in a pretest posttest from, and then the pretests of both groups were compared to the posttests of both groups. Academic student professor emails were the activities which manifest requests. Through a precise coding system, the pragmatic features of the participants' requests were explored. Determining these pragmatic patterns and features sheds light on the status of the Iranian language learners' pragmatic competence; which in turn will assist researchers to comply with the needs of this community. This study has implications for researchers in the domain of pragmatic competence and speech acts, practitioners and teachers of English in many levels, material and syllabus designers whose target country is Iran..
Topical Name Used as Subject : Pragmatics
: email
: speech acts
: request
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی