رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Study on the Possibility of Having a Natural/ Acceptable and Adequate Translation Concurrently "


Record identifier : 564754
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Khadem, Amir
Title and statement of responsibility : A Study on the Possibility of Having a Natural/ Acceptable and Adequate Translation Concurrently [Thesis]/خادم المله، امیر;supervisor: Hussein Mollanazar;advisor: Farzaneh Farahzad
Publication, Distribution,Etc. : , 2007
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .هدف تحقیق: امکان دستیابی به ترجمه روان و بسنده به طور همزمان است. پرسشهای تحقیق: آیا نظریه توری صحیح است یا خیر؟ آیا امکان دستیابی همزمان به ترجمه روان و بسنده میسر است؟ در تحقیق انجام شده به هر ۴ سوال مطرح شده جواب مثبت داده شد و فرضیه مطرح شده هم تایید گردید. در نتیجه این تحقیق مشخص گردید که ۰۱ درصد از ترجمه ها هم بسنده هستند و هم روان و در عین حال دقیق که نظر توری را در این خصوص رد می کند. در میان نمونه ها جملاتی وجود داشت که نه روان بود و نه بسنده که پاسخ مثبتی است به سوال سوم تحقیق حاضر
: In Descriptive Translation Studies and Beyond (1995) Toury distinguishes between three kinds of norms: initial, preliminary, and operational norms. If, under the coercion of initial norm, a translator decides to adopt source language rules, then the translation would be an adequate one. On the contrary, if he tries to take the target language rules, then the translation is called acceptable/natural. Based on the aforementioned notion, the present study sought to find (1) If it is true or not and secondly to see (2) If there is any possibility of having concurrently an adequate and acceptable translation at all and also to see (3) If there is a translation which is neither acceptable nor adequate and finally to see (4) How faithful are the translations whether they are acceptable or not. The hypothesis of this research was that acceptability/naturalness and adequacy do not form two opposite poles, as Toury says; rather they are two distinct norms or variables. Therefore, there exists the possibility of having translations which are, to a great extent, both natural and adequate concurrently on the one hand, and translations which are neither natural nor adequate on the other.To this aim, three different translations of the fourth book of Harry Potter's series, that is, Harry Potter and the Goblet of Fire, by different translators were chosen as the corpus of this research. The first two chapters of each translation were scrutinized by the researcher in order to find (un)natural, (in)adequate, and (in)accurate translations. The results were categorized in six groups which supported the hypothesis posed in the research. In order to make sure that the analysis done by the researcher was reliable, two different questionnaires were prepared from the corpus, which were given to the participants to evaluate the concepts of naturalness and accuracy of the items provided. The results of the questionnaires also confirmed the accuracy of the judgements on the part of the researcher.
Topical Name Used as Subject : Acceptability
: naturalness
: Adequacy
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی