رکورد قبلیرکورد بعدی

" INCORPORATING AN ADAPTIVE HYPERTEXT MODEL INTO THE WEBBASED TRAINING OF SPECIALIZED TRANSLATORS "


Record identifier : 564757
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : SADEGHIEH, HAMID
Title and statement of responsibility : INCORPORATING AN ADAPTIVE HYPERTEXT MODEL INTO THE WEBBASED TRAINING OF SPECIALIZED TRANSLATORS [Thesis]/صادقیه، حمید;supervisor: Hussein Mollanazar;advisor: Gholamreza Tajvidi
Publication, Distribution,Etc. : , 2009
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : MASTER OF ART
Discipline of degree : , TRANSLATION STUDIES
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .هدف تحقیق:بکارگیری مدل فرامتن تطبیقی در آموزش تخصصی ترجمه کتاب است. پرسشهای تحقیق: آیا میزان اصلاع ترجمه آموزان از داتش تخصصی رشاه‌ی خاص ارتباطی با تعدد هریک از انواع خطاهای ترجمه در متون همان رشته دارد؟ آیا افزایش دانش تخصصی ترجمه آموزان با استفاده از مدل پیشنهادی مبتنی بر کاربرد فرامتن تطبیقی تحت وب نسبت به شیوه معمول تاثیر بر تعداد خطاهای مرتبط با میزان دانش تخصصی دارد؟ نتیجه‌گیری: براسا نتایج به دست آمده دوازده نوع از سی نوع خطای مدل ارزشیابی با میزان دانش تحصصی ترجمه اموزان رابطه مستقیم داشتند. این خطاها عبارتند از زمان فعل واژگان و اصطلاحات نادرست معادل یابی غیر فنی اصطلاح غیر فنی اصطلاح مخفف ها و سرواژه حذف آوانویسی اسامی خاص اشتباه در آوانویسی اسامی خاص خطا در نمادها و فرمول ها عبارت نامتناسب با نوع متن مقصد تغییر معنا تردید در معنا عبارت ترجمه نشده و واژگان پیوندی
: Training specialized translators with sufficient domain specific knowledge demands constant interaction with various sources of the subject matter, in both the source and target languages. However, mainly temporal, spatial, and financial limitations of traditional classrooms hinder an appropriate exposure of the trainees to the sources of information in a specific subject field. The present study firstly seeks to identify translation error types that are particularly affected by the trainees knowledge of an expertise and then uses these error types as measure to compare the test results from a traditional translation classrooms with those of a proposed e- learning environment, equipped with an adaptive hypertext system particularly designed to increase students level of exposure to the sources of information. An analytic analyticdeductive experiment was conducted among thirty undergraduates of English translator training program in Iran, voluntarily attending an online course in translation of economics texts. A comparison of the results obtained from a translation test with those of an economics test revealed that twelve out of thirty error types of the model error typology tend to reduce as the economics scores of the trainees increase. Finally, a comparison of the achievements of the methodologies based on the educational application of adaptive hypertext systems in the online translation course and the regular face to face course confirmed that the proposed online methodology had a positive effect on the subject area competence of the subject.
Topical Name Used as Subject : translator training
: e-learning
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی