رکورد قبلیرکورد بعدی

" Translation as an Intertextual Practice "


Record identifier : 564771
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Kheirabadi, Farzaneh
Title and statement of responsibility : Translation as an Intertextual Practice [Thesis]/خیرآبادی، فرزانه;supervisor: Farzaneh Farahzad;advisor: Hussain Mollanazar
Publication, Distribution,Etc. : , 2009
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .نتایج این تحقیق نشان می دهد که ترجمه عملی است بینامتنی، رابط .میان متن پیشین و متن پسین رابطه ای است گذاره ای و نمی توان تعاریف دقیقی از انواع ترجمه ارائه داد .بلکه میان ترجمه آزاد و ترجم .تحت الفظی محوری است که بقیه انواع ترجمه، بر اساس میزان تکرار و نوآوری، برروی آن قرار می گیرند .پیشنهاد می شود که تاثیر آشنایی دانشجویان رشته مترجمی با مفهوم بینامتنیت در ترجمه بر کیفیت ترجمه آنها مورد بررسی قرارگیرد
: This study investigated the nature of the relationship between the prototext and the metatext as defined in Farahzad s model of intertextuality in translation. Based on the model, this thesis focused on the nature of local and global intertextuality and also investigated the differences between the two. The overall result of this study showed that, the local and global intertextuality are of two different natures and the relationship between them is propositional. It means that what remains after several translation of the same prototext is its propositional meaning, in parts, if not as a whole. The study also showed that all types of translation are placed on a continuum; on one end of the continuum stands literal translation and on the other side stands free translation. All other types of translation are points between these two poles..
Topical Name Used as Subject : Text
: Prototext
: Metatext
: Intertextuality
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی