رکورد قبلیرکورد بعدی

" University Students-Reading Activities: The Case of Iranian EFL Pre-Investigating the Interaction between Language Proficiency and the Need for Pre "


Record identifier : 564785
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Aminifard, Yasir
Title and statement of responsibility : University Students-Reading Activities: The Case of Iranian EFL Pre-Investigating the Interaction between Language Proficiency and the Need for Pre [Thesis]/امینی فر، یاسر;supervisor: Mohammad Khatib;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
Body granting the degree : , Allameh Tabataba i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .هدف تحقیق: بررسی رابطه بین مهارت زبانی و استفاده از فعالیت های پیش از خواندن در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی است. پرسشهای تحقیق: آیا انواع فعالیتهای پیش از خواندن تاثیر یکسانی بر درک مطلب دانش آموزان پیش دانشگاهی دارد؟ ایا سطح بسندگی دانش آموزان تاثیر در بکارگیری نوع فعالیت پیش از خواندن دارد؟ یافته های تحقیق: نشان داد که فعالیت های پیش از خواندن به اندازه های مختلفی در تسهیل درک متن موثر هستند علاوه براین نتایج حاکی از ارتباط معنی داری بین سطح بسندگی دانش آموزان و نیاز به نوع خاص فعالیت های پیش از خواندن بود
: One of the main means of facilitating comprehension in reading classes is through the use of appropriately designed pre-reading activities. Two main lines of investigation were pursued in this study: the first relates to the relative effectiveness of the different pre-reading formats, and the second to the possibility of an interaction between pre- reading format and L2 proficiency level. The participants were 104 male Iranian pre-university students of Gachsaran. They were divided into two groups of low and high language proficiency levels (each 52). Then each proficiency group was divided into four sub-groups (each 13) under three experimental conditions namely, prequestioning, vocabulary preteaching, summary, and one control group. Results indicated that different prereading activities exerted different degrees of facilitation on reading comprehension of students. In the bargain, it was found that language proficiency did have an effect on the employment of prereading activities. The findings showed that high proficiency students performed better under prequestioning condition while those in low proficiency group benefited the most with vocabulary preteaching treatment. Drawing on the outcomes of this study, teachers could tailor prereading activities to the language proficiency levels of their students in order to reap maximum benefit of reading instruction..
Topical Name Used as Subject : Language proficency
: Pre-reading Activites
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی