رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effect of Form- Focused Tasks and Non- Form- Focused Tasks (comprehension questions and message oriented tasks) on the vocabulary Acquisition of Iranian EFL Readers "


Record identifier : 564791
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Daraee, Dina
Title and statement of responsibility : The Effect of Form- Focused Tasks and Non- Form- Focused Tasks (comprehension questions and message oriented tasks) on the vocabulary Acquisition of Iranian EFL Readers [Thesis]/دارایی، دینا;supervisor: Tajeddin;advisor: Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Masters of Arts
Discipline of degree : , TEFL
Body granting the degree : , Allameh Tabataba i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر فعالیتهای دستور محور و غیر دستور محور) فعالیتهای پیام محور و سوالات درک مطلب ( در به خاطر سپردن واژگان جدید در هنگام خواندن می باشد. پرسشهای تحقیق: آیا تفاوتی میان فعالیتهای دستور محور و غیر دستور محور فعالیتهای پیام محور و سوالات درک مطلب (در یادگیری لغات وجود دارد؟ آیا تفاوتی میان فعالیتهای پیام محور و دستور محور در یادگیری لغات وجود دارد؟ آیا تفاوتی میان سوالات درک مطلب و فعالیتهای پیام محور در یادگیری لغات وجود دارد؟ یافته های تحقیق :در پاسخ به سوال اول تحقیق مشخص شد که تفاوت چشمگیری میان فعالیتهای دستور محور و غیر دستور محور) فعالیتهای پیام محور و سوالات درک مطلب (در یادگیری واژگان وجود دارد .پاسخ سوال دوم بدین صورت می باشد که اگرچه زبان آموزانی که فعالیتهای دستور محور انجام دادند در مقایسه با آنهایی که فعالیتهای پیام محور انجام دادند، تعداد لغات جدید بیشتری را فرا گرفتند، ولی تفاوت میانگین آنها از نظر آماری به حدی نمی باشد که بتواند فرضیه صفر را رد کند .پاسخ به سوال سوم نشان می دهد که تفاوت فاحشی میان فعالیتهای پیام محور و سوالات درک مطلب در یادگیری واژگان وجود دارد .زبان آموزانی که فعالیتهای پیام محور انجام دادند در مقایسه با آنهایی که به سوالات درک مطلب پاسخ دادند، بازدهی بالاتری داشتند
: focuse tasks on vocabulary acquisition of Iranian EFL readers. 45 students of English as a foreign language who have been homogenized through PET test participated in the study Each session they were asked to read a text containing unfamiliar target words and-form-focused tasks and non-The present study investigated the effect of form perform one of the three tasks: a form oriented task, and comprehension question task. After the completion of all the reading texts and thei following tasks, the students were unexpectedly given a list of target words, which the have encountered in the previous readings. The result of the post-focused task, a message test showed tha retention of unfamiliar vocabularies was higher in the two experimental groups (form formfocuse and message oriented tasks) than the control group (comprehension question tasks). Also the form focused tasks yielded better results than the non- form- focused task (comprehension questions and message oriented tasks). These results are discussed in light of the construct of task induced involvement of Laufer and Hulstijn (2001)..
Topical Name Used as Subject : Task
: Involvement
: Load Hypothesis
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی