رکورد قبلیرکورد بعدی

" Information Structure in Translation Of English Drama into Persian "


Record identifier : 564800
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Mousavi Razavi, Saeed
Title and statement of responsibility : Information Structure in Translation Of English Drama into Persian [Thesis]/موسوی رضوی، سعید;supervisor: Tajvidi;advisor: Farahzad
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Dissertation of thesis details and type of degree : MAster of Arts
Discipline of degree : , Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .نتایج به دست آمده در خصوص نسبت جملات نشاندار به جملات بی نشان حاکی از آن بود که نزدیک به ۶۹ درصد از جملات موجود در بخش انگلیسی پیکره جملات بی نشان بودند و تنها ۴ درصد را جملات نشاندار تشکیل می داد. در خصوص میزان مطابقت جملات متن مبدا و مقصد از نظر نشانداری یافته ها بیانگر آن بود که بیش از ۱۶ درصد از جملات نشاندار انگلیسی داریا ترجمه نشاندار و بین ار ۷۳ درصد از آنها داریا ترجمه بی نشان بودند البته شایان ذکر است که میزان مطابقت نشانداری و نسبت ترجمه های نشاندار به ترجمه های بی نشان د رگروه های مختلف جملات نشاندار با هم یکسان نبود و تفاوت های چشکگیر و قابل تاملی در بین آنها وجود داشت که به تفصیل در فصل چهرام مورد بحث قرار گرفته است
Topical Name Used as Subject : Information Structure
: Markedness Theory
: Marked Structure
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی