رکورد قبلیرکورد بعدی

" Reading- Writing Connections in EAP Courses as Manifested in Cross- Linguistic Summary Protocols Produced under Three Task Conditions: The Case of Iranian EFL Undergraduate Students "


Record identifier : 564814
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Emam, Seyyed Abbas
Title and statement of responsibility : Reading- Writing Connections in EAP Courses as Manifested in Cross- Linguistic Summary Protocols Produced under Three Task Conditions: The Case of Iranian EFL Undergraduate Students [Thesis]/امام، سید عباس;supervisor: Farzaneh Farahzad;advisor: Gholamreza Tajvidi, Kambiz Mahmoodzadeh
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Body granting the degree : Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در پایان نتایج و دستاوردهای عملی این پژوهش برای کلاس های آموزش زبان دانشگاهی مورد اشاره قرار گرفت 16 مورد مقایسه قرار گرفت .پس از آن با استفاده از آمار توصیفی و بهره گیری از نرم افزا SPSS به گفته بسیاری از پژوهشگران،پرورش مهارت خواندن و درک مطلب و رساندن آن به حد عالی یکی از دشوارترین امور در زمینه های پرورش مهارت های تحصیلی-دانشگاهی است .تا آنجا که به ترکیب کردن این مهارت در محیط های آموزشی زبان انگلیسی در ایران ارتباط دارد به نظر می رسد تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه صورت گرفته است.در این پایان نامه، از دانشجویان خواسته شد که برای متن خوانده شده دو خلاصه بنویسند:یکی به انگلیسی و دیگری به فارسی . سپس عملکرد آزمودنی ها در چهار گروه) چه در خلاصه نویسی انگلیسی و چه در خلاصه نویسی فارسی (مورد ارزیابی و سپس آمارهای استنباطی مورد
Topical Name Used as Subject : EAP
: Reading Comprehension
: summary-
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی