رکورد قبلیرکورد بعدی

" Translation of Gender- sensitive Items by Female and Male Translators "


Record identifier : 564816
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Rafeh, Banafsheh
Title and statement of responsibility : Translation of Gender- sensitive Items by Female and Male Translators [Thesis]/رافع، بنفشه;supervisor: Farzaneh Farahzad;advisor: Hussein Mollanazar
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : در این پژوهش به بررسی تفاوت های احتمالی بین ترجمه های ادبی مترجمان ایرانی زن و مرد پرداخته شده است. یافته های تحقیق:نتایج این تحقیق نشان داد بین ترجمه های موارد زبانی-جنسیتی مترجمان زن و مرد تفاوت هایی در سطح خرد و کلان وجود دارد .اغلب مترجمان زن سبک نویسنده متن اصلی، ترتیب قرارگیری کلمات، عبارات و جملات را حفظ کردند در حالی که مترجمان مرد در این موارد دخل و تصرفاتی کرده اند، بدین ترتیب که به بخش های از متن اصلی اضافه کرده اند و یا بخش هایی از آن را کم کرده اند .همچنین اکثر مترجمان زن با استفاده از افعال وجهی، حس الزام و اجبار را منتقل کردند در حالی که مترجمان مرد این کار را نکردند .اغلب مترجمان زن با استفاده از ضمیر دوم شخص مفرد سعی کردند با خواننده وارد تعامل شوند در حالی که مترجمان مرد با استفاده از ضمیر اول شخص جمع خود را از خواننده جدا ساختند و خود را در مقام مقتدرانه قرار دادند .اکثر مترجمان مرد افعال مثبت را منفی ترجمه کردند و بدین ترتیب واقعیات را تغییر دادند .اغلب مترجمان مرد زمان افعال را تغییر دادند که این امر می تواند به خاطر مسایل ایدئولوژیکی باشد.همچنین اکثر مترجمان مرد توجهی به تغییر اندازه و نوع فونت نکردند
: Recent translation studies have been increasingly focusing on translators as mediators between cultures around the world and have helped us to see how the translator s identity as a necessarily gendered rewriter impacts the work. This research studied the translation of gender-sensitive items by female and male translators. Three novels by Virginia Woolf were selected and two translations of each novel, one by a male and another by a female translator, were compared. In general, male translators distorted the style of the original female writer by adding extra information and changing the grammatical structures and imposed a manly tone on to the text while female translators remained committed to the female identity and gendered theme and language of the texts. Further research needs to be conducted to determine other ideological implications in other layers of the texts..
Topical Name Used as Subject : Gender
: language
: translation
: cultural turn
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی