رکورد قبلیرکورد بعدی

" Features of Short Story in Translated and Non- translated Literature: A Polysystemic Perspective "


Record identifier : 564829
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Moradiani, Nasrollah
Title and statement of responsibility : Features of Short Story in Translated and Non- translated Literature: A Polysystemic Perspective [Thesis]/مرادیانی، نصراله;supervisor: Hussein Mollanazar;advisor: Tajvidi
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'I University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : ترجمه متون ادبی در دنیای امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .فرهنگ های مختلف با استفاده از متون ادبی ملل و فرهنگ های دیگر سعی در غنی کردن فرهنگ و ادبیات کشور خود دارند .کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست .در ایران، ترجمه متون ادبی اروپائی که با دوران مشروطه ایرانی آغاز می شود موجب تغییرات اساسی در فرهنگ، شیوه زندگی و تفکر ایرانیان شده است .در این دوران نه تنها در امورات سیاسی و فکری کشور تغییراتی مشاهده می شود بلکه ادبیات به دست نویسندگانی آگاه به زمان خود دچار دگرگونی می گردد .شعر نو، داستان کوتاه، رمان و نمایشنامه ژانرها یا گونه های ادبی ای هستند که در این دوران در ایران شکل گرفته و زاده شده اند .از خلال ترجمه این آثار اروپائی، نویسندگان ایرانی پس از آشنایی با این گونه های ادبی شروع به نوشتن در این ژانرهای ادبی کردند .امروزه وجود این گونه های ادبی را مدیون آن دوران و نویسندگان و مترجمانی که در آن دوره مشغول کار ادبی بودند هستیم .نویسندگانی چون جمالزاده و هدایت که پیدایش گونه ی داستان کوتاه، برای اولین بار، حاصل نوشته ها و ترجمه های این دو است .در این پژوهش نیز هدف نشان دادن این انتقال صورت ادبی به زبان و ادبیات فارسی به دست نویسندگان آن دوران، خصوصا جمالزاده و هدایت است. پرسش مطرح شده در این تحقیق عبارت است از:آیا نویسندگان پیشگام در داستان کوتاه ایرانی از آثار و ترجمه آثار غربی برای نوشتن داستان های فارسی متأثر بودند؟ یافته های تحقیق :نتایج این تحقیق نشان داد که نویسندگان ادبی ایرانی در اوایل کار خود تحت تأثیر نویسندگان غربی و سبک و تکنیک های نوشتاری آنان شروع به نوشتن کردند و تحت تأثیر آنان در ژانرهای ادبی ای نوشتند که پیش از آن در ادبیات ایرانی وجود نداشت
: translated short stories in Persian literature during 1920s and 1930s using Itamar Even-This study was an attempt to investigate short story elements in translated and non- Zohar s Polysystem theory. The aim of the study was to demonstrate the gradual introduction of short story genre into Persian literature through the works of the writers who were familiar with Western thought and literature and who did translate works of short story writers into Persian. To do this, translated and non- translated short stories written by two writer/translators were studied in parallel and the original short stories written by the two were compared in order to identify the differences and development of the short story genre during the first two decades of its emergence into Persian literature. The analysis of the data showed the gradual improvement of the genre in Persian language and the way the two writers differ from one another in the process of the development of the short story genre in Persian literature. The short stories written in the first decade by Jamalzadeh were supposed to be the introduction of the genre into Persian language, but it is only in the short stories written by Hedayat that we can see the traces of realistic short story in Persian..
Topical Name Used as Subject : Polysystem theory
: Short story
: Character
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی